Sökning: "växtzoner"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet växtzoner.

 1. 1. Min barndoms trädgård : perenner och lignoser i växtzon VI

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Allberg; [2017]
  Nyckelord :mikroklimat; zoner; växtzoner; Jämtland; Brunflo; perenner; lignoser; kallt klimat; växter i kallt klimat;

  Sammanfattning : With this work I would like to manifest that there are good possibilities to grow lignosaes and perennials in cultivation zone VI in Sweden. This is due to the protective snow cover during winter and the abundant sunlight during the summer season. LÄS MER

 2. 2. Häckar för Norrland

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Sofi Olsson; [2010]
  Nyckelord :Norrland; lignoser; häckar; härdighet; växtzoner; kalla klimat;

  Sammanfattning : I have observed that hedges are not as prevalent in gardens in the north of Sweden as in the south despite a number of beneficial qualities attached to their use. Consequently, the primary purpose of this essay is to examine the potential for the use of ligneous or woody plants as hedges in a cold climate. LÄS MER

 3. 3. Klimatanpassade lignoser för Norrland : en studie med historisk tillbakablick, nutidsanalys och blick mot framtiden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Annica Didriksson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varför är utbudet av lignoser så begränsat för Norrland? Vilka faktorer spelar in för en växts härdighet, och hur bedrivs och prioriteras arbetet för att bredda produktutbudet av lignoser för växtzonerna V-VIII? Anser personer inom branschen att det idag finns behov av några speciella sorters lignoser för de högre växtzonerna? Hur ser forskarna på klimatförändringar­nas påverkan på klimatet och växterna i framtiden? Detta examensarbete grundar sig på en litteraturstudie och telefonintervjuer, och har till syfte att kartlägga det arbete som gjorts och görs för ett breddat produktutbud av lignoser för Norrland. Syftet har också varit att undersöka vilka sorts lignoser det idag finns ett behov av i växtzonerna V-VIII, vilka svårigheter som finns samt undersöka vilka lignoser som några personer i branschen ser som framtidens lignoser för dessa växtzoner. LÄS MER