Sökning: "våld äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden våld äldre.

 1. 1. Huvudsaken är att man agerar, att man inte bara låtsas som att det inte händer : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals upplevelser av våld i nära relationer bland äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Annika Engelbrektsson; Emelie Williams; [2019]
  Nyckelord :abuse; domestic violence; elder; home care staff; intimate partner violence; hemtjänstpersonal; våld i nära relationer; våld; äldre;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how home care staff experience, detect and handle intimate partner violence among elders as well as investigate the level of knowledge they perceive they and the workgroup possess concerning intimate partner violence. The study was conducted through qualitative interviews with four home care staff. LÄS MER

 2. 2. Att försöka komma under fasaden : Barnmorskors erfarenheter av att möta patienter som blivit utsatta för sexuellt våld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Häggmark; Ann-Sofie Juhlin; [2019]
  Nyckelord :sexual violence; midwife; youth; sexuellt våld; våld i nära relation; barnmorska; barnmorskemottagning; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Det sexuella våldet är en globalt omfattande svårighet och ett folkhälsoproblem för kvinnor. Det råder en tystnadskultur kring ämnet som grundar sig i skuld och skam hos offret. Detta leder till att få vågar söka hjälp eller anmäla sina upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Våld mot äldre kvinnor i nära relationer : En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med äldre kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Caroline Paraskevas; [2019]
  Nyckelord :domestic violence; elder abuse; older women; social service; våld i nära relationer; våld mot äldre kvinnor; socialtjänstens arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how social workers, within the social services, supports and helps older women who have been/are victims to violence in close relationships. The purpose is also to gain understanding of the social workers experiences with this group. LÄS MER

 4. 4. ISHOCKEYDOMARE - En baktalad och kontroversiell roll : En kvantitativ studie om Sveriges distriktsdomare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :David Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Ishockeydomare; Psykosocial arbetsmiljö; Hotfull och våldsam arbetssituation; krav-kontroll-stödmodellen; KASAM; domarbrist.;

  Sammanfattning : Det råder domarbrist bland Sveriges ishockeydomare. Medan allt fler äldre och rutinerade domare väljer att sluta lyckas man inte rekrytera nya och fylla upp de vakanta platser som uppstår. Tidigare forskning visar att det främst är nya och yngre domare som tidigt i sin karriär väljer att sluta döma, ofta pga. aggressiva spelare och ledare. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av misshandel av äldre personer inom äldreomsorgen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Björklund; Maria Shumina; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; äldreboende; äldremisshandel.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot äldre anses vara en enstaka eller upprepad handling som orsakar skada eller smärta hos en äldre person. Personer som blir gamla kan behöva ökad hjälp av andra människor för att klara sin vardag. Äldre personer med multipla sjukdomar blir lätt beroende av vårdpersonalen. LÄS MER