Sökning: "våld hemma"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden våld hemma.

 1. 1. Identifiera och hantera våld i nära relation på arbetsplatsen : Kartläggning av chefers inställning och kunskaper

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikaela Kron; Söderlund Jessica; [2019]
  Nyckelord :intimate partner violence; workplace; staff appraisal.; våld i nära relationer; arbetsplats; medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : The societal problem of intimate partner violence is becoming more recognized and can be tackled from several angles, including the workplace. The workplace could help the victims of intimate partner violence by raising the issue during staff appraisal and implementing it as a routine so that these questions are asked to everyone. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners upplevelse av hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christoffer Lönnquist; Tina Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Transgender; Health; Gender dysphoria; Quality of Life; Transperson; Hälsa; Könsdysfori; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund  Transperson är ett begrepp som innefattar ett flertal olika könsidentiteter, många transpersoner lider av könsdysfori. En person med könsdysfori har ofta en önskan om att korrigera sin kropp, men för att kunna göra det krävs en könsidentitetsutredning, vilket är en lång och påfrestande process. LÄS MER

 3. 3. "En tung börda på ett barns axlar" : En kvalitativ studie om vuxna barns upplevelse av att växa upp med alkoholmissbrukande vårdnadshavare och dess påverkan i vuxen ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Hempele; Amanda Viklund; [2019]
  Nyckelord :Alkoholmissbrukande vårdnadshavare; försvårande under uppväxt; hjälpsamt under uppväxt; skyddsfaktorer; påverkan i vuxen ålder; utsatta barn;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad vuxna barn till alkoholmissbrukande vårdnadshavare upplever varit försvårande och hjälpsamt under uppväxten samt hur de tror att uppväxten påverkat deras liv i vuxen ålder. Detta undersöktes genom kvalitativ metod där skriftliga narrativ samlades in via en enkät som delades på Facebook. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans upplevelser av att arbeta med barn och ungdomar som far illa i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ana Belén Tipán; Sara Woxblom; [2019]
  Nyckelord :skolsköterska; barn som far illa hemma; upplevelser; tecken; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Barnmisshandel kan inbegripa såväl fysisk som psykisk kränkning, våld, sexuella övergrepp eller försummelse och kan leda till skada för barnets utveckling fysiskt och mentalt. Skolsköterskan har en viktig roll i att identifiera dessa barn och att se till att de får hjälp. LÄS MER

 5. 5. Barn som utsätts för våld inom familjen : Hur upptäcks de inom socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Andersson; Petra Edfors; [2018]
  Nyckelord :Socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatri; BUP; våld; våld i hemmet; barnmisshandel; våldsutsatta barn; familjevåld; upptäcka.;

  Sammanfattning : Trots att samhället har ett ansvar för att skydda barn från våld, är det flera barn som utsätts för våld utan att någon upptäcker det. Studier visar att barn som utsätts för våld hemma löper större risk att utveckla svårigheter såsom psykiska problem, samt att många barn inte berättar om våldet ifall frågan inte ställs. LÄS MER