Sökning: "våld i film"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden våld i film.

 1. 1. Hederskultur på film : En kvalitativ filmanalys om allmänhetens bild av hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; filmanalys; problematisering; WPR;

  Sammanfattning : Diskussionen kring hedersproblematiken kom inte igång förrän den fanns mitt bland oss, och tre hedersmord har kommit att utmärka starten för det sociala arbetet i Sverige med hederskulturer. Det är ett internationellt fenomen, men även nationellt definieras det så pass olika att det finns svårigheter i utformandet av konkreta handlingsstrategier. LÄS MER

 2. 2. Animation : för både vuxna och barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Animation; vuxna; våld; film;

  Sammanfattning : Som resultat av den stora depressionen och andra världskrigen drabbades filmindustrin hårt och fick därför hitta ett nytt sätt att distribuera filmer än bara på bio eftersom majoriteten av befolkningen inte längre kunde spendera tid och pengar på underhållning. När TV uppstod på 50-talet blev film och animation mer tillgängligt för hela familjen och framförallt för barn. LÄS MER

 3. 3. Skräck i verklighetens tecken : En semiotisk analys av våldsskildringars realism i Suspiria och Day of the Dead

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jonny Lindmark; [2020]
  Nyckelord :Skräckfilm; realism; icke-realism; dramaturgi; våldsskildringar; populärkultur; semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera hur våld som skildras i film kan laddas med olika grader av realism och fiktion genom olika teman, tekniker och dramaturgi m.m. LÄS MER

 4. 4. Politiskt ledarskap i postapokalyptisk film

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elinor Elovsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Film som format har varit underskattat som bärare för normer och beteenden hos arbetsföra vuxna. Denna uppsats undersöker vilka ledarskapsideal som fått ett bredare genomslag i samhället genom att analysera ledarskap i postapokalyptisk film från tre olika tidsperioder. LÄS MER

 5. 5. Hur rapporterar musikbranschen sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning? : En undersökning av musikbranschens hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Danielle Hamrin; Lennart Loberg; Ibb Lampic Aaltonen; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapporter; Global Reporting Initiativ; musikindustrin; musik; ekologiskt perspektiv; socialt perspektiv; ekonomiskt perspektiv; #MeToo;

  Sammanfattning : #MeToo-rörelsen tog fart på allvar hösten 2017 då flera anklagelser om sexuella trakasserier från filmproducenten Harvey Weinstein uppdagades. #MeToo-rörelsen är ett uppror från kvinnor, icke-binära och transpersoner som tillsammans delat med sig av sina erfarenheter om sexuellt våld och trakasserier på arbetsplatser och i övriga samhället. LÄS MER