Sökning: "våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 503 uppsatser innehållade orden våld i nära relationer.

 1. 1. DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG. En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av våld i nära relationer för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Lundström; Ann Ljunggren; [2020-01-15]
  Nyckelord :våld i nära relationer; dubbel utsatthet; intellektuell funktionsnedsättning; tillgänglighet; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är ett stort problem som idag inte uppmärksammas på samma sätt som mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Forskningen bekräftar också att ämnet är studerat i en liten utsträckning och att kunskaperna är bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. Vi samverkar när vi hinner och kan! - En kvalitativ studie om samverkan inom socialtjänsten gällande kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Arlinda Delija; Hibba El-Tahan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett genusperspektiv på våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Arcabic; Nilufar Azizi; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Socialt arbete; Genus; Våldsutsatta män; Våldsutövande kvinnor; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how Swedish newspapers portray abused men and abusing women in domestic violence. The main method used is qualitative content analysis to answer the research questions. The secondary method used is quantitative content analysis to be able to quantify categories and themes that appeared in the empirical material. LÄS MER

 4. 4. En patriarkal paradox : En kritisk diskursanalys om exkluderingen av män som offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Hansson; [2020]
  Nyckelord :jämställdhet; kritisk diskursanalys CDA ; maskulinitet; mäns utsatthet; mäns våld mot kvinnor; patriarkat; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur män konstrueras inom diskurser för våld i nära relationer för att vidare förstå varför mäns utsatthet inte är lika uppmärksammad som kvinnors utsatthet. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i denna studie har varit Faircloughs kritiska diskursanalys med tillhörande tredimensionella modell. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Best; Linnéa Boberg; [2020]
  Nyckelord :Mötet; Professionellt ansvar; Sjuksköterskor; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Våldet är en kränkning mot individens mänskliga rättigheter som kan medföra allvarliga skador både fysisk samt psykiskt. Det är sjuksköterskors professionella ansvar att vilja se och vilja veta för att kunna identifiera våldsutsatta kvinnor. LÄS MER