Sökning: "våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade orden våld i nära relationer.

 1. 1. När våldet blir vardag - En kvalitativ undersökning av polis- och åklagarmyndighetens operativa arbete med våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Maria Vestergren; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; rättsväsendet; grov kvinnofridskränkning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen baseras på en undersökning av hur Polis- och Åklagarmyndigheten i Sverige arbetar operativt med våld i nära relation i utredningsprocessen av dessa brott. Med bakgrund i mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem och den särskilda struktur som våld i nära relation utgör, fokuserar uppsatsen på att förstå hur fenomenet hanteras i en rättslig kontext, utifrån frågeställningarna; På vilket sätt avser Åklagarmyndigheten i Sverige att hantera våld i nära relation i en rättslig kontext? Och hur beskriver utredare från polisen det operativa arbetet med våld i nära relation? För att svara på frågorna har en analys av åklagarmyndighetens metodstöd Handläggning av brott i nära relationer (2017) utförts tillsammans med intervjuer med fyra utredare som arbetar med våld i nära relation hos polismyndigheten i Södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relation : – Varför stannade hon kvar?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Alexander Hansson; Arameh Dehghanimongabad; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Normaliseringsprocessen; Exitprocessen; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem, där diskussionen om kvinnans roll i en våldsam relation kan leda till att skuldbelägga kvinnan för att hon stannar kvar, inte gör motstånd och inte håller den våldsutövande partnern ansvarig för våldet.  Arbetets syfte är utifrån kvalitativ metod klargöra de faktorer som kan leda till att kvinnor stannar respektive lämnar sina våldsamma partners. LÄS MER

 3. 3. Män i utsatthet : Våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Zandra Bunnstad; Moa Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; men´s vulnerability; relationships; support;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to be able to illustrate men´s vulnerability to violence in close relationships, to see what support there is and the significance the professionals have for the vulnerable men. The methodological starting points that are central to the study are hermeneutic qualitative approaches, where semi-structured interviews have been conducted. LÄS MER

 4. 4. Skrämmande föräldrar och skärrade barn - En scopingstudie om barns våldsutsatthet och socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bjarnadóttir Brynja; [2020]
  Nyckelord :anknytningsteori; barn; barnmisshandel; föräldraskap; insatser; våld i nära relationer; attachment theory; children; child abuse; interventions; intimate partner violence; IPV; parenting;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker den senaste forskningen kring barn som lever i våldsutsatt i hemmet och hur våldet påverkar deras hälsa och utveckling, samt forskning kring de insatser som utförs i det sociala arbetet med våldsutsatta barn och deras familjer. Examensarbetet har utgångspunkt i anknytningsteori. LÄS MER

 5. 5. ”Ofta hade jag blåslagna ben för att de slog i listerna när han släpade mig mellan rummen” : - En diskursanalys om svenska tidningars rapportering kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sofie Lassfolk; Martina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :mens intimate partner violence against women; partner violence; news papers; discourse analysis; discourse; gender; mäns våld mot kvinnor i nära relationer; relationsvåld; nyhetstidningar; diskursanalys; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Men's violence against women is a major societal problem that can manifest itself in many different ways. The purpose of this study was to see how Sweden's three largest news magazines portray the problem of men's intimate partner violence against women, how different subject-positions are presented and to investigate whether the public's view of the problem is affected by media reporting. LÄS MER