Sökning: "våld i sydafrika"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden våld i sydafrika.

 1. 1. Sexuellt våld i Sydafrika - En feministisk analys av fredsprocessen efter apartheid

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Hogevall; Maja Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Sydafrika; sexuellt våld; fredsprocess; sanningskommission; Institutionalization Before Liberalization; feministisk teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fredsprocessen i Sydafrika efter apartheidkonflikten används ofta inom Freds- och Konfliktstudier som ett lyckat exempel. Detta trots att Sydafrika idag är ett av länderna med högst antal sexuella övergrepp globalt. LÄS MER

 2. 2. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Gleby; [2018]
  Nyckelord :Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. LÄS MER

 3. 3. Politisk integrering av rebellgrupper: En komparativ analys av rebellgrupper IRA och ANC

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Holmgren; Johan Andersson; [2018]
  Nyckelord :Politisk integrering; rebellgrupperingar; Nordirland; IRA; Sydafrika; ANC; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen gör vi en komparativ studie av politisk integrering av rebellgrupperna IRA på Nordirland och ANC i Sydafrika. Genom att se på tre faktorer eller nivåer: inom partiet, partiets följare samt stödet från internationella aktörer kan det räknas ut hur effektiv en integrering bör vara. LÄS MER

 4. 4. In Search for Secure Families : A study of what qualifies as a suitable family for vulnerable children at a child protection organization in South Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Linnéa Dahl; Hanna Sandström; [2018]
  Nyckelord :Vulnerable Children; Suitable Family; Foster Care; South Africa;

  Sammanfattning : Problem. Approximately 400 000 children are in the year 2018 living in foster care in South Africa. Many of these children have wounds from neglect and abuse from their original family. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld inom den prehospitala vården : - En beskrivning och jämförelse mellan Sverige och Sydafrika

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Andersson; Maria Bängs; [2017]
  Nyckelord :Threat; Violence; Prehospital; Sweden; South Africa; Hot; Våld; Prehospital; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : Introduktion: Prehospital personal utsätts ofta för hot och våld i flera länder. I studien definierats hot/våldstyper som verbala, upplevt hot/obehag, fysiska, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp/närmanden. LÄS MER