Sökning: "våld mot barn"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden våld mot barn.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjuksköterskan att inte göra en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bratås; Anna Einarsdóttir; [2021-06-28]
  Nyckelord :Orosanmälan; våld mot barn; barn som far illa; påverkande faktorer; sjuksköterska; omvårdnad; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är ett globalt problem och det finns ett mörkertal av barn sommisstänks fara illa. Forskning visar att trots sjuksköterskans anmälningsplikt finns fall därsjuksköterskan väljer att inte göra en orosanmälan. LÄS MER

 2. 2. Barn som upplever våld i nära relationer en kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Johansson; Dielza Jahiu; [2021-05-26]
  Nyckelord :barn; våld i nära relationer; socialtjänsten; gräsrotsbyråkrater; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med barnsom upplevt våld i nära relationer med fokus på vilka möjligheter de har att upptäcka ochskydda barnet utifrån bedömning av barnets behov. Studien grundar sig på kvalitativasemistrukturerade intervjuer med fem stycken yrkesverksamma socialsekreterare som arbetarinom socialtjänsten Barn och unga inom samma kommun. LÄS MER

 3. 3. K v . Fri(i)lund, Synlig med trygg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Denise Ünveren; [2021]
  Nyckelord :Skyddade boenden; Våld i hemmet; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Parallellt med den rådande Covid-19 pandemin råder en annan ”skuggpandemi” bakom stängda dörrar. Våld i hemmet har allt för länge varit ett nedprioriterat diskussionsämne och hur uppmärksammas våld som sker i det gömda och vilka är de ekonomiska, sociala och politiska konsekvenserna? I en rapport från kvinnojouren Unizon redovisas det att mäns våld mot kvinnor har ökat under pandemin och att en flytt till ett skyddat boende oftast är den enda utvägen att komma undan våldet. LÄS MER

 4. 4. När barn berättar om våld i familjen : en kvalitativ studie om socialtjänstens stöd till barn efter polisförhör

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helene Isestad; Monika Vestman; [2021]
  Nyckelord :Child advocacy center; Social service; Cooperation; Police interrogation; Barnahus; Socialtjänsten; Samverkan; Polisförhör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien har varit att undersöka hur socialtjänstens stöd till barn efter polisförhör ser ut när föräldrar misstänks för att ha utsatt barnen för våld. Vi har undersökt socialkontor i Norrbottens län som inte är anslutna till ett Barnahus eller erbjuder strukturerat stöd till målgruppen. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld mot socialarbetare : En litteraturstudie om hur socialarbetare hanterar arbetet med barn och unga

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ante Rajic; [2021]
  Nyckelord :Social work; threats; violence; children; youths; strategies; handle; Socialt arbete; hot; våld; barn; ungdomar; strategier; hantering;

  Sammanfattning : Social workers have been exposed with threats and violence in work with children and youths for a long time. Threats and violence are a serious problem for social workers because their work is affected by these incidents. The incidents affect social workers because social workers feel concern and fear for their safety or freedom. LÄS MER