Sökning: "våld slagen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden våld slagen.

 1. 1. Offer eller förövare? En kvalitativ studie om män som har utsatts för våld av en kvinnlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Holk; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; battered men; shame; the ideal victim; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of men who are exposed to domestic violence by their female partners. We have examined the embedded norms related to the fact, that a man gets beaten by a woman, and how these norms have affected these men’s views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskans beredskap- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sucdi Hirsi; Farhia Deeg Jimcaalle; [2019]
  Nyckelord :literature review; readiness; violence against women.; Beredskap; litteraturöversikt; våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund : Studier visar att en av tre kvinnor världen över har blivit utsatta för våld. Undersökningen Slagen dam visar att cirka hälften av Sveriges kvinnor har blivit utsatta för sexuella-och fysiska hot någon gång efter de fyllt 15 år. Våld mot kvinnor finns i alla samhällsklasser och är ett av världshälsoproblemen. LÄS MER

 3. 3. När är klockan slagen? : Om grov kvinnofridskränkning och särskilt om rätt till nödvärn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Misja Fredriksson de Rond; [2017]
  Nyckelord :Nödvårn; mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; preventivt nödvärn; normaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Blir du slagen? : Hur personalen inom barn- och ungdomspsykiatrin beskriver att de arbetar för att upptäcka barn som utsätts för våld

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Evelina Andersberg; Johanna Larsson; [2017]
  Nyckelord :Children; Violence; Child and Adolescent Psychiatry; Guidelines; Alliance; Barn; Våld; Barn- och ungdomspsykiatri; Riktlinjer; Allians;

  Sammanfattning : Att barn blir utsatta för våld är i dagens samhälle inte ovanligt. Våld är ett komplicerat ämne att prata om med barn då barnen behöver lita på den som frågar, inte känna sig trängda och samtidigt åsidosätta sin lojalitet till en nära person för att våga berätta. LÄS MER

 5. 5. Vittne eller brottsoffer? - En undersökning av barn som bevittnar våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Shadi Nilsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; socialrätt; barn; bevittna; våld; nära relationer; ofredande; misshandel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barns plats i juridiken och i rättssalen är inte helt självklar. Vad gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer tenderar samtliga inblandade att förbise barnen. LÄS MER