Sökning: "våld trauma socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden våld trauma socialt arbete.

 1. 1. En inbjudan till nya emotionella erfarenheter. Fenomenologisk studie av psykoterapeuters upplevelser av att fördjupa känslor inom Emotionellt Fokuserad Terapi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrika Oscarson; Hanna Lundblad-Edling; [2023-11-17]
  Nyckelord :Emotionellt Fokuserad Terapi; fördjupning av känslor; emotioner; psykoterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att nå kunskap om hur systemorienterade psykoterapeuter, som praktiserar Emotionellt Fokuserad Terapi, EFT, upplever arbetet med att fördjupa känslor och hur de kliniskt arbetar med detta. Vi ville studera vad psykoterapeuterna upplever är hjälpsamt i att fördjupa känslor för de par de möter. LÄS MER

 2. 2. Resilience-building interventions in A refugee camp : A qualitative study  on the circumstances and interventions that promotes children's mental well-being in the context of a refugee camp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ahmadullah Hakimy; [2023]
  Nyckelord :Refugee Children; refugee Camp; Al Zaatari refugee camp; Resilience-building interventions; Jordan;

  Sammanfattning : Abstract      Refugee children living in refugee camps are a vulnerable population at a high risk of developing mental health problems, behavioural issues, and being exposed to violence or trauma. However, not all children that experience these stressors of displacement develop negative outcomes. LÄS MER

 3. 3. Kostnaden att hjälpa : En kvalitativ studie om sekundär traumatisering hos samtalsbehandlare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Meja Jernberg Frösslund; Erica Wisborg; [2023]
  Nyckelord :social work; secondary traumatization; SOC; coping; peer support; socialt arbete; sekundär traumatisering; KASAM; coping; kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka samtalsbehandlares upplevelser samt kännedom om sekundär traumatisering. Studien syftar också till att undersöka samtalsbehandlares tankar om vad som kan förebygga samt hur eventuella negativa effekter av att arbeta med klienter som upplevt trauma kan hanteras. LÄS MER

 4. 4. Socialpolitisk ambition eller professionell imperialism? Ihållande problematik i strukturella och interpersonella aspekter angående Sveriges arbete mot hedersvåld och förtryck.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kai Ritchiesse; [2022-05-24]
  Nyckelord :postkolonialism; hedersvåld; stigma; makt; segregation;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck som fenomen väckte en ökad uppmärksamhet i Sverige i början på 2000-talet, där de hedersmord som då skedde efterföljdes av en medial debatt som väckte starka känslor i vad som över en längre tid kunde uppfattas som ett nationellt trauma. Som ett förhållandevis nytt samhällsfenomen för Sverige innebär hedersvåld att socialtjänsten och andra huvudmän har berörts av problematiken angående dels hur hedersvåld och förtryck definieras, men också hur insatser ska utformas, var de ska riktas och hur arbetet ska utformas i att nå familjerna och de utsatta angående angränsande problem som kan leda till att vålds utövandet väljs bort, oavsett grunder i kulturella, religiösa eller tenderande kollektivistiska värderingar. LÄS MER

 5. 5. Modet att prata om våldet : Behandlares upplevelse av att arbeta med KIBB

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Thea Eriksson; Emilie Santiago; [2022]
  Nyckelord :Abuse; consequences; CPC-CBT; parenting; processors; trauma; Behandlare; KIBB; konsekvenser; trauma; uppfostran; våld;

  Sammanfattning : Tanken bakom denna studie har varit att undersöka hur behandlare upplever sitt arbete med familjer där det förekommer våld. Studien syftar till de behandlare som arbetar med metoden KIBB som är en behandlingsmodell framtagen av Melissa Runyon och Esther Deblinger. LÄS MER