Sökning: "våldsamma datorspel"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden våldsamma datorspel.

 1. 1. Locus of control och aggressioner vid datorspelande. : Finns det någon koppling?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Desireé Nilsson; Therese Åkerlind; [2016]
  Nyckelord :datorspel; aggressioner; kontrollokus; locus of control;

  Sammanfattning : Aggression är en känsla och beteende som visar sig både i kroppsliga uttryck, som muskel spänningar, och förändringar i humöret för att antingen skydda sig mot hot eller försöka försvara sin känsla av kontroll. Studien undersökte hur individer som spelade våldsamma datorspel uppfattade sin aggression, och ifall kontrollokus (locus of control) hade betydelse för fyra olika typer av aggressioner, verbal, fysisk, intern eller extern. LÄS MER

 2. 2. Aggressiva barn på grund av våldsamma datorspel? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Dennis Nyström; [2016]
  Nyckelord :Computer game violence; Kids; Media; Violent computer games; Violent video games; Dataspelsvåld; Datorspelsvåld; Våldsamma datorspel; Ungar; Media;

  Sammanfattning : Att spela datorspel är för många barn en rolig och populär sysselsättning och det finns olika sorters spel som barnen spelar. Många barn spelar våldsamma datorspel vilket har uppmärksammats i skolor. De har observerat att barn som spelat våldsamma datorspel lekt på ett aggressivt och våldsamt sätt på skolgården. LÄS MER

 3. 3. Den svenska synen på spelvåld mellan år 1998-2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Johan Enocson; [2015]
  Nyckelord :computer games; games; video games; gaming; violent games; game violence; moral panic; dataspel; spel; TV-spel; våldsskildringar; våldsamma spel; spelvåld; spelande; datorspelande; data-spelande; TV-spelande; datorspel; TV-spelande; moralpanik; speldebatt;

  Sammanfattning : Att underhållningsvåld i tecknade serier och videofilmer har debatterats och skapat moralpanik under tidigare år är känt. Kring milleniumskiftet intensifierades dock debatten kring underhållningsvåldet, bland annat i U.S.A. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan spelande och oro : Könsskillnader i empati och spelvanor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Lindholm; Linda Ros; [2014]
  Nyckelord :empathy; davis IRI; gaming; women; violence;

  Sammanfattning : Empati är ett brett begrepp som är svårdefinierat, det är även svårt att veta vad som påverkar empatin. Diskussioner om hur våldsamma tv- och datorspel påverkar empatin negativt ökar. Denna studie undersöker sambandet mellan tv- och datorspel och empati där empati definieras som ett karaktärsdrag och en reaktion. LÄS MER

 5. 5. ”Men det är ju bara ett spel” : Samband mellan våldsamma tv- och datorspel och empati

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Joel Åkerlind; [2012]
  Nyckelord :empathy; Davis IRI; video game; violence; adolescence;

  Sammanfattning : Att spela tv- och datorspel är idag en stor del av många människors liv. Ioch med en förfinad teknik hos spelen, med bättre spelmiljö och artificiellintelligens skapas det en större realism och funderingar kan uppstå hur dettakan påverka en utövare. LÄS MER