Sökning: "våldsamma patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden våldsamma patienter.

 1. 1. Hot och våld - en sjuksköterskas vardag : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :AnnSofie Thorstenson; Kristina Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; hot och våld; sjuksköterskor; underrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. LÄS MER

 2. 2. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :assisterade uppvak; hängmatta; hydropool; uppvaksrelaterade skador;

  Sammanfattning : Mortaliteten hos häst efter allmän anestesi är avsevärt mycket högre än för smådjur och människor. Detta gäller även om man räknar bort patienter med systemisk påverkan, till exempel kolik. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Haileab Kidane; Leo Pettersson; [2019]
  Nyckelord :threat; violence; nurses; emergency departments; support; akutmottagningar; hot; sjuksköterskor; stöd; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett växande problem på akutmottagningar. Vad som upplevs som hot och våld är individuellt. Sjuksköterskor utsätts för hot och våld från dels patienter, anhöriga, andra sjuksköterskor och läkare. Patienter som var våldsamma kände sig ofta missförstådda eller kränkta. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av hur vårdrelationen påverkas av hot och våld samt hur de hanterar situationen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Jakobsson; Olivia Westerlund; [2019]
  Nyckelord :vårdrelation; ambulanssjuksköterska; hot och våld; patientsäkerhet; vårdande samtal; bemötande; livsvärld;

  Sammanfattning : Hot och våld är ett problem som ökat inom den prehospitala vården. När ambulanspersonal möter hotfulla och våldsamma situationer kan det göra att dem behöver ta ett steg tillbaka. LÄS MER

 5. 5. Det oförutsägbara vårdandet : En integrativ litteraturstudie om hotfulla och våldsamma vårdmöten prehospitalt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Milleding; Johan Skoglund; [2018]
  Nyckelord :ambulans; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; hot; våld; vårdmöte; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård bedrivs i ett samhällsklimat där hot och våld har blivit både en vardaglig del i vårdarbetet och ett arbetsmiljöproblem för ambulanspersonalen. Internationella studier tyder på att hot och våld mot ambulanspersonal är ett omfattande problem. LÄS MER