Sökning: "våldsbejakande extremism"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden våldsbejakande extremism.

 1. 1. Dyrköpta lärdomar : En kvalitativ studie om Sveriges anpassning till gränsöverskridande hot

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Herman Mostafa; [2021]
  Nyckelord :krishantering; gränsöverskridande kriser; våldsbejakande islamism; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Krisers utseende, omfång och konsekvenser tycks idag spegla människans globaliserade levnadssätt. Idag talar vi snarare om kriser som inte tar hänsyn till territoriella gränser utan drabbar multipla länder och ibland även kontinenter. LÄS MER

 2. 2. Hur bemöts radikalnationalistisk propaganda? : En studie av den svenska statens bemötandestrategier av radikalnationalistisk propaganda

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Finell Hanna; [2021]
  Nyckelord :propaganda; radikalnationalism; våldsbejakande extremism; bemötande av informationspåverkan; demokrati;

  Sammanfattning : This study investigates which strategies the Swedish government employs in reaction to radical nationalist propaganda. It uses the analytical framework proposed by Hellman and Wagnsson (2017) on information warfare and their four ideal-type strategies: countering, naturalising, blocking and ignoring. LÄS MER

 3. 3. Våldsbejakande extremism i Sverige : Ett maktspel styrt av våld och manipulation

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Viktoria Wester; [2021]
  Nyckelord :Extremism; Hot; Brottslighet; Demokrati; Terror; Internet;

  Sammanfattning : Violent extremism has become an increasing problem. By violent extremism you mean that there are motives for wanting to reform or abolish a form of government. In Sweden's case, it is about reforming democracy, where three main movements are leading; the autonomous environment, the white power environment and the islamist extremist environment. LÄS MER

 4. 4. SAMMA FENOMEN – SAMMA BEGREPP? En Path Dependency-analys av Säkerhetspolisens syn på begreppet våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Widman; [2020-09-07]
  Nyckelord :terrorism; radikalisering; policy; begreppsdefinitioner; path dependency; institutionalism; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. I spetsen för arbetet finns Säkerhetspolisen. Arbetet kräver en begreppsapparat vars definition har praktiskt användbarhet, utan att inskränka på grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfriheter. LÄS MER

 5. 5. Svenska kommuners arbete mot våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Hennix; [2020-03-03]
  Nyckelord :våldsbejakande extremism; policy; vänster-högerdimensionen; kommuner; ideologi;

  Sammanfattning : Våldsbejakande extremism är inget nytt fenomen men har på senare år varit en omdebatterad politisk fråga. Trots att de nationella riktlinjer som finns tydligt lyfter fram att det förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ska ske på lokal nivå och att Sveriges kommuner är ytterst ansvariga varierar de förebyggande arbetet stort mellan landets kommuner. LÄS MER