Sökning: "våldsbejakande islamism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden våldsbejakande islamism.

 1. 1. Dyrköpta lärdomar : En kvalitativ studie om Sveriges anpassning till gränsöverskridande hot

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Herman Mostafa; [2021]
  Nyckelord :krishantering; gränsöverskridande kriser; våldsbejakande islamism; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Krisers utseende, omfång och konsekvenser tycks idag spegla människans globaliserade levnadssätt. Idag talar vi snarare om kriser som inte tar hänsyn till territoriella gränser utan drabbar multipla länder och ibland även kontinenter. LÄS MER

 2. 2. Våldsbejakande islamistisk extremism i Göteborg : En kvalitativ studie om nuläge och tendenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Magnberg; [2016]
  Nyckelord :Göteborg; våldsbejakande islamistisk extremism; radikalisering; islamism; Islamiska staten; IS; SÄPO;

  Sammanfattning : A qualitative study regarding the situation of an extensive number of people who have joined violent Islamic extremism groups, such as the Islamic state, from the city of Gothenburg, Sweden. The study is based on previous research and relevant material on violent islamic extremism as well as interviews conducted with experts in the field. LÄS MER

 3. 3. Rekrytering till islamiska staten : En kvalitativ intervjustudie om IS-rekryteringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emma Brandt; [2016]
  Nyckelord :IS; radicalization; Islamism; IS; radikalisering; islamism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur IS-rekryteringen går till i Sverige samt att ta reda på möjliga anledningar till varför vissa personer från Sverige ansluter sig till IS. Jag ämnade även undersöka den nya lagstiftningens eventuella påverkan på IS-rekryteringen. LÄS MER