Sökning: "våldsbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet våldsbrott.

 1. 1. LONG-TERM UNEMPLOYMENT, VIOLENT CRIME AND VIOLENCE-RELATED BEHAVIOUR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Natalia Eriksson; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a panel data study over 289 Swedish municipalities for the period of 2000–2018. The purpose of this study is to reinvestigate the relationship between long-term unemployment and violent crime, as well as alcohol-drugs-related behaviour. LÄS MER

 2. 2. "Jag har aldrig blivit misshandlad. Men däremot har jag åkt in i väggen och jag fick en dörr i huvudet" : En kvalitativ studie om hur professionella uppfattar ungdomars syn på våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Israelsson; Felicia Hansson; [2020]
  Nyckelord :Adolescence´s; partner violence; social work; professionals within social work; young adults relationships; ungdomar; våld i nära relation; socialt arbete; yrkesverksamma inom socialt arbete; unga partnerrelationer;

  Sammanfattning : Denna studie kom till för att vi såg en kunskapslucka av fenomenet våld i nära partnerrelationer hos ungdomar. Syftet var att undersöka hur professionella inom socialt arbete uppfattade ungdomars syn på våld i nära relation. LÄS MER

 3. 3. Components of Psychopathic Personality and Different Types of Crime : The Relationship among Meanness, Disinhibition and Violent- and Non-violent Crime

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Clas Björklund; [2020]
  Nyckelord :psychopathic personality; meanness; disinhibition; violent crime; non-violent;

  Sammanfattning : Meanness and Disinhibition are two components of psychopathic personality, conceptualized by the Triarchic Psychopathic Model (Tri-PM). Psychopathic personality traits are related to criminal behavior. There is however, little research on how meanness and disinhibition relate to violent crime and non-violent crime. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighet, en allvarlig fara? : En diskursanalys av hur unga lagöverträdare framställs i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sara Holmer; Niclas Öberg; [2020]
  Nyckelord :Youth crime; Criminal youth; Juvenile delinquency; Moral panic; Subculture theory; Critical discourse analysis; Ungdomsbrottslighet; Unga lagöverträdare; Unga brottslingar; Moralpanik; Subkulturteori; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottsligheten i Sverige är ett stort problem enligt svensk nyhetsmedia, och vi möts av nyhetsrapportering om att våldsbrott bland unga blir allt vanligare och att det sker att oftare. Narkotikamissbruk, vandalisering, misshandel och organiserad brottslighet är skenande hos unga lagöverträdare. LÄS MER

 5. 5. Theory of Mind och emotionsigenkänning hos rättspsykiatriska patienter med tillstånd inom psykosspektrumet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Idering; Malin Myllykoski; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våldsamt beteende har omfattade negativa konsekvenser för individ såväl som samhälle, och är följaktligen av stort intresse för forskningen. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan våldsamhet och nedsatt social kognition. Vidare har brister i social kognition observerats hos personer med schizofreni. LÄS MER