Sökning: "våldssituation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet våldssituation.

 1. 1. Hot och våld inom psykiatrisk slutenvård : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Victor Bryngnäs; Åsa Ydresjö; [2019]
  Nyckelord :hot och våld; psykiatrisk vård; vårdpersonal; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : För en patient som vårdas inom sluten psykiatrisk vård innebär det en stor påverkan på integriteten. Detta intrång kan resultera i att konflikt mellan patient och vårdare uppstår, och i sin tur att våld eller hot uppstår. Det saknas konsensus kring vad definitionen av våld är och verbala hot ses ibland som del av vardagen. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av hot och våld från patient gentemot vårdpersonal inom akutsjukvård – en kartläggning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Kapocs; Sofie Söder; [2019]
  Nyckelord :hot och våld; akutsjukvård; akutmottagning; vårdpersonal; sjuksköterskor; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Hot och våld har under de senaste åren ökat inom hälso- och sjukvården, både på en global och nationell nivå. Inom akutsjukvård riskerar vårdpersonalen att utsättas för hot och våld vid patientnära arbete vilket försvårar personalens möjligheter till att ge en god omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Personalens erfarenheter av hot och våld inom Statens Institutionsstyrelse SIS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Edenblad; [2016]
  Nyckelord :hot; våld; behandlingsassistenter; Statens Institutionsstyrelse; risker; tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hot och våld förekommer ofta inom de särskilda ungdomshemmen och behandlingsassistenterna som arbetar närmast de unga, är de som är mest utsatta för hot och våld. Att arbeta i en miljö där risken för att utsättas för hot och hot om våld utgör en väsentlig arbetsmiljörisk och medför även stora påfrestningar för personalen. LÄS MER

 4. 4. Implementering och tillämpning av Bergenmodellen : Vårdpersonalens erfarenheter inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Dunia Shahad; [2015]
  Nyckelord :Experience; Implementation; Nursing; The Bergen Model; Teamwork; Bergenmodell; Erfarenheter; Implementering; Omvårdnad; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att överföra forskningsresultat till det kliniska arbetet beskrivs som komplext. Trots omfattande forskning kring implementeringsriktlinjer brister kunskapen om vilka de mest effektiva strategierna är. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans utsatthet för våld på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Beata Siedlecki; Maria Rosqvist; [2015]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Våld; Akutmottagning; Patient; Omvårdnad; Stress.;

  Sammanfattning : BakgrundEn akutmottagning är centrum för oförutsägbara händelser som dödsfall, trauman och stort antal patienter. Patienterna kan vara påverkade av berusande substanser eller lida av psykiatriska diagnoser. Smärta, nervositet, hjälplöshet och förvirring är vanligt, vilket kan leda till ett våldsamt beteende. LÄS MER