Sökning: "våldsutövare"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet våldsutövare.

 1. 1. "En trygg man slår inte sin partner" : En kvalitativ studie om mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rose-Marie Nabugodi Stenros; Carol Akkari; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Våldsutövare; Maskulinitet; Kriscentrum för män; Frivillig behandling; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om området mäns våld i nära relationer. I studien undersöktes hur verksamheter arbetar med män som frivilligt söker stöd och behandling för sitt våldsutövande samt hur professionella resonerar om orsaker till att män utövar våld. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld i nära relation ur ett individ-, och samhällsperspektiv : En kvalitativ studie av behandlares erfarenheter av våldsutövare.

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrica Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; mäns våld mot kvinnor; våld i hemmet; våldets konsekvenser; våld i nära relation; våldsutövare.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är för att ett av de stora folkhälsoproblemen globalt såväl nationellt är mäns våld mot kvinnor. Att utöva våld mot en annan människa kränker de mänskliga rättigheterna, samtidigt som våldet kan orsaka ekonomiska, fysiska och psykiska konsekvenser för individen och samhället. LÄS MER

 3. 3. Kommunala verksamheters arbete med våld i nära relationer : Ur socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Gyllhamn; Frida Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; partnervåld; våldsutsatta; våldsutövare; socialarbetare; stödinsatser.;

  Sammanfattning : Studien undersöker kommunala verksamheters arbete med våld i nära relationer med både våldsutsatta och våldsutövare. Studien undersöker även socialarbetares upplevelser av arbetets möjligheter samt bakomliggande orsaker som kan leda till våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 4. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
  Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER

 5. 5. ”Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer.” : En kritisk diskursanalys av hur förövaren framställs i den politiska debatten kring mäns våld mot kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Elin Ekendahl; Sara Tomasdotter Egmyr; [2020]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; våldsutövare;

  Sammanfattning : Den ursprungliga tanken med studien var att studera hur riksdagsledamöterna framställer unga förövare i våld i nära relation. Utifrån resultatet fick syftet med studien revideras och ändrades till att studera hur riksdagsledamöterna beskriver förövaren i mäns våld mot kvinnor. LÄS MER