Sökning: "våldsutsatta kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden våldsutsatta kvinnor.

 1. 1. Faktorer som kan påverka sjuksköterskors stöd till våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Carlsson; Frida Frisk; [2020-08-05]
  Nyckelord :sjuksköterska; hälso- och sjukvård; faktorer; stöd; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Våld mot kvinnor är globalt förekommande och bör ses som ettfolkhälsoproblem. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som den våldsutsattakvinnan kommer i kontakt med och sjuksköterskan har därmed en central roll i kvinnansomvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER

 3. 3. STÖD ANPASSAT EFTER BEHOV : En kvalitativ studie om stöd till kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pia Steij; Reva Yousif; [2020]
  Nyckelord :intimate partner violence; social worker; support; violence; municipalities; different working methods; våldsutsatta kvinnor; socialarbetare; stöd; våld; kommuner; olika arbetssätt;

  Sammanfattning : Women who are subjected to violence in close relationships are a vulnerable group that are becoming increasingly prioritized within the social services in Sweden. However, the support offered to this group varies between different municipalities. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter i mötet med den våldsutsatta kvinnan - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanne Holtne; Karin Vettefors; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Den utsatta kvinnans skador är fysiska såväl som psykiska och sjuksköterskan möter de våldsutsatta kvinnorna överallt i vården. Komplexiteten att möta och vårda en utsatt kvinna påverkas av ett antal faktorer som inverkar på omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. "Alla måste våga säga ifrån!" : Om kvinnors våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emilia Stålbrand; Elin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Våld; Kvinnor; Normalisering; Uppbrott; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att kartlägga betydelsefulla faktorer i arbetet med våldsutsatta kvinnor genom att betrakta förhållningssätt och tillvägagångssätt som kvinnojouren och socialtjänsten använder. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer. LÄS MER