Sökning: "våldtäkt krig"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden våldtäkt krig.

 1. 1. Irakiska kvinnors upplevelser och hanteringsstrategier under Irak-krigen 1980 - 1991

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Zahra Ali Hussein Sabet; [2019]
  Nyckelord :Irakiska kvinnor; KASAM; Iran-Irakkriget; våldtäkt; socialt stöd; Coping; kvinnor i krig; Gulfkriget; irakiska kvinnor i krig;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på åtta irakiska kvinnors upplevelser av Iran-Irak- och Gulfkriget under åren 1980–1991. Syftet är att belysa hur dessa kvinnor upplevde och hanterade krigets sociala förtryck, militäriska samhälle, ekonomiska kris och politiska våld under dessa år. Studiens inledning ger bakgrund om krigen i Irak. LÄS MER

 2. 2. I krig är allt tillåtet? - Sexuellt våld och våldtäkt i väpnade konflikter - en feministisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Ramberg; [2017]
  Nyckelord :ICC; Feministisk analys; Väpnade konflikter; Våldtäkt; Sexualbrott; Internationell straffrätt; Folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexualbrott i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett ämne högt upp på den folkrättsliga tapeten. I och med grundandet av ICC var förväntningarna höga för att straffriheten för sådana brott skulle minska. Resultaten kom dock inte så snabbt som många hoppats, vilket föranledde skarp kritik mot Åklagarens arbete. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter : En analys av Bosnienkriget och Kongo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adam Lindmark; [2015]
  Nyckelord :Kvinnor; krig; konflikter; sexuellt våld; våldtäkt; feminism; likhetsfeminism; rational choice; Kongo; Balkan;

  Sammanfattning : Sexual violence in armed conflict is not a new phenomenon. Although it has a long history, it's only in recent years from 1990 that is has been given more attention in science and media. LÄS MER

 4. 4. Sexual violence as a weapon of war: the case of ISIS in Syria and Iraq

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sali Bitar; [2015]
  Nyckelord :ISIS; IS; ISIL; Sexual violence; Gender; Strategic rape; Feminism; NSA; Conflict; war; Political science; Rape; Rape in conflict; Sexual violence in conflict; religion; ISIS; IS; ISIL; sexuellt våld; genus; strategisk våldtäkt; Konflikt; Krig; Statsvetenskap; Våldtäkt; Våldtäkt i konflikt; Religion;

  Sammanfattning : This thesis set out to research why ISIS combatants use sexual violence when they target the Yazidi community in particular. The aims have been to provide an understanding of why ISIS target Yazidi women and girls with sexual violence and develop a better understanding of both groups and thus hopefully provide assistance that is contextually adapted to the needs of Yazidi women and girls who have been targeted by ISIS. LÄS MER

 5. 5. Feminiserade offer och maskuliniserade våldtäktsmän

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Vanesa Zahirovic; [2015]
  Nyckelord :feminisering; maskuliniteter; Våldtäkt i krig sexuellt våld; Bosnia-Hercegovina; gender roles; male-rape victims; feminizatio; Wartime rape; masculinities; mänskliga rättigheter; human rights; Bosnien-Hercegovina; våldtagna män; könsroller; Social Sciences;

  Sammanfattning : Wartime rape is known as a new strategy in war during the past decades. Most commonly, rape is associated with the genocide in Rwanda and the war in Bosnia-Herzegovina, which have attracted the attention of researchers. However their greatest focus has been directed towards female victims of rape. LÄS MER