Sökning: "våldtäkt samhällsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden våldtäkt samhällsproblem.

 1. 1. Kvinnors upplevelser efter en våldtäkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Vo; Moa Petersen; [2016]
  Nyckelord :våldtäkt; upplevelse; hälsa; söka hjälp; avslöjande; sexuella relationer;

  Sammanfattning : Våldtäkt förklaras vara ett stort samhällsproblem som ökar i Sverige. Definitionen av ett sexualbrott är att genom misshandel eller tvång utföra en sexuell handling som kan jämföras med samlag. Det är all hälso- och sjukvårdpersonals skyldighet att veta var, när och hur patienten kan få bästa möjliga hjälp och stöd. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet och våldtäkt : Ett samhällsproblem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Malin Holmgren; [2016]
  Nyckelord :Våldtäkt; Manlighet; Stereotypisk våldtäkt; Fysiskt våld; Kriminalitet; Alkohol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika definitioner på vad som är en stereotypisk våldtäkt och vart den begås. Den klassiska stereotypen är då förövaren använder mycket våld och attackerar offret på en avlägsen plats. Den mer moderna stereotypen utförs dock av en bekant till offret, sker sällan utomhus och det förekommer lite fysiskt våld. LÄS MER

 3. 3. Ett spektrum av upplevelser : Kvinnors upplevelser efter att ha blivit utsatt för våldtäkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Caroline Pihl; Klara Rantanen; [2015]
  Nyckelord :Experiences; nursing; rape; sexual assault; women.; Kvinnor; omvårdnad; upplevelse; våldtäkt.;

  Sammanfattning : Våldtäkt är ett stort samhällsproblem i världen och påverkar kvinnors hälsa. Sjuksköterskor har bristande kunskap i mötet med kvinnor som utsatts för våldtäkt samt kvinnors sexuella hälsa. LÄS MER

 4. 4. Män om Män – Om unga mäns syn på maskulinitet, sexuellt våld och våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Aniara Lagergren; Tove Engström; [2015]
  Nyckelord :normer; unga män; sexuellt våld och våldtäkt; våldtäktskultur; maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2013 polisanmäldes 17 700 fall av sexualbrott i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU 2014:1) uppskattar att endast 10 % av alla sexualbrott polisanmäls. 98 % av de som misstänks för sexualbrott är män, där unga män är överrepresenterade (Brottsförebyggande rådet (Brå) 2014). LÄS MER

 5. 5. Skammen, skulden och tystnaden : Att bli utsatt för sexuella övergrepp, offrets reaktioner och sjuksköterskans förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sanna Bergstrand; Frida Ottosson; [2012]
  Nyckelord :Bemötande; förhållningssätt; sexuella övergrepp; sjuksköterska; våldtäkt;

  Sammanfattning : Sexuella övergrepp är det mest integritetskränkande brottet som en människa kan utsättas för. Sjuksköterskor kommer att stöta på patienter som blivit utsatta för sexuella övergrepp eftersom det är ett växande samhällsproblem. LÄS MER