Sökning: "våldtäktsmyter"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet våldtäktsmyter.

 1. 1. På den anklagades bänk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Qvil; [2019-02-07]
  Nyckelord :Metoo; Feminist Critical Discourse Analysis; våldtäktsmyter; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att utifrån ett feministiskt perspektiv undersöka Uppdrags gransknings reportage om Metoo och Fredrik Virtanen, och genom det diskutera ett fall av medierapportering i samband med Metoo som kallats för en ”backlash”. Studien fokuserar särskilt på hur Fredrik Virtanen framställs. LÄS MER

 2. 2. "En av gästerna, en kvinna [...] tog med vin, choklad och ost till bjudningen" : En kritisk diskursanalys av våldtäktsmyters användning i svenska nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Hellqvist; Mirkovic Viktoria; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; rape myths; media logic; news articles; Dagens Nyheter; Expressen; Kritisk diskursanalys; våldtäktsmyter; medielogik; nyhetsartiklar; Dagens Nyheter; Expressen;

  Sammanfattning : Denna studie inriktar sig på att undersöka hur våldtäktsmyter används i svenska nyhetsartiklar. Mer specifikt undersöks sex stycken nyhetsartiklar varav tre kommer från morgontidningen Dagens Nyheter, respektive tre från kvällstidningen Expressen. LÄS MER

 3. 3. ”Vad hade du på dig?” : En studie om våldtäktsmyter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ina Svedberg; Vanessa Turan; [2019]
  Nyckelord :rape; victim; acquaintance; myth; guilt; attitude; våldtäkt; offer; bekantskap; myt; skuld; attityd;

  Sammanfattning : Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. LÄS MER

 4. 4. HON LJUGER : En studie av våldtäktsmytsacceptansen hos universitetsstudenter på Umeå Universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Saga Höglund; Linnéa Lindahl; [2018]
  Nyckelord :våldtäktsmyter; RMA; genus; skuldbeläggning; kön; utbildning; politik; ålder; alkohol; studenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka våldtäktsmytsacceptansen bland studenter på Umeå Universitet, samt huruvida acceptansen skiljer sig åt beroende på ålder, politik, kön och studieinriktning. Begreppet våldtäktsmyt utvecklades på 1970-talet, under den andra feministvågen, och syftar på ett antal falska föreställningar om hur en våldtäkt går till, vem som kan bli utsatt och vem som är en våldtäktsman. LÄS MER

 5. 5. ”Det kanske inte bara var att vifta bort det” : Hur attityder gentemot sexuella övergrepp upplevs ha förändrats efter metoo-uppropet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Disa Lidbrink Landberg; [2018]
  Nyckelord :Metoo; sexuella övergrepp; attityder; attitydförändring;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att det finns köns- och generationsskillnader gällande attityder till sexuella övergrepp. De har också visat att flera andra faktorer påverkar, bland annat viljan att se världen som rättvis och våldtäktsmyter. LÄS MER