Sökning: "våldtäktsmyter"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet våldtäktsmyter.

 1. 1. När den anklagade blir till offer : En multimodal kritisk diskursanalys om representation och förekomsten av myter kring sexualbrottsanklagelser i dokumentären Persona non grata

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinor Röjne; Lisa Andrén; [2022]
  Nyckelord :MCDA; multimodal critical discourse analysis; rape myths; rape culture; documentary; representation; MCDA; Multimodal kritisk diskursanalys; våldtäktsmyter; dokumentär; våldtäktskultur; representation;

  Sammanfattning : Studien ”När den anklagade blir till offer” ämnar belysa och problematisera mediernas roll när det gäller representationen av sexualbrottsanklagelser. Medierna kan ha potentialen att påverka den allmänna opinionen om sexualbrott och det är därmed viktigt att uppmärksamma hur representationer förmedlas. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara – ett ”riktigt” brottsoffer i våldtäktsmål. En diskursanalytisk undersökning av konstruktionen av brottsoffer i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. 1 § st. 1 BrB

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonna Warnfalk; [2021-05-04]
  Nyckelord :Våldtäkt; Genusrättsvetenskap; Diskursanalys; Brottsoffer; Våldtäktsmyter; Ideala offer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur brottsoffer konstrueras i tingsrätternas tillämpning av våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB. Mot bakgrund av det objektivitetskrav som ställs på den dömande verksamheten enligt 1 kap. LÄS MER

 3. 3. Den straffvärda våldtäkten i ljuset av våldtäktsmyter - Betydelsen av parternas relation och våld i våldtäktsdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paula Reich Zackrisson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sexual offences are one of the most offensive and traumatic crimes a person can be subjected to. Despite this, there is still resistance in several places to consider acquaintance rapes or rapes in relationships as ”real rapes”, while rapes by unknown perpetrators or with violence often are understood as the ”real rape” and the most serious ones. LÄS MER

 4. 4. Hon bad om det -En kritisk diskursanalys om hur våldtäkter porträtteras i svensk nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Granath; Evelina Martelin; [2021]
  Nyckelord :Rape; victim; perpetrator; rape myths; ideal victim; critical discourse analysis; media; Våldtäkt; offer; gärningsmän; media; våldtäktsmyter; idealoffer; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to clarify whether there are rape myths in Swedish news media’s reports of rapes. The news media chosen to be analyzed are Aftonbladet and Dagens Nyheter (DN), which are two of Sweden’s biggest newspapers. LÄS MER

 5. 5. The Unideal Victim and Top Lawyer : A critical discourse analysis of the Göran Lambertz case in Swedish tabloids post #metoo.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dennis Nguyen; Chadrac Bamba; [2021]
  Nyckelord :Rape myths; critical discourse analysis; Göran Lambertz; victim; perpetrator; #metoo; Våldtäktsmyter; kritisk diskursanalys; Göran Lambertz; offer; förövare; #metoo;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to examine Swedish press coverage of arape case post #metoo movement involving the former Chancellor of Justice, GöranLambertz. The research questions are as follows: How are the victim and thesuspected perpetrator portrayed in the articles? In what ways are rape mythsconstructed in the articles? How did journalists in Expressen and Aftonbladet framethis news story? Using a critical discourse analysis method with the help of previousstudies, representation, framing, ideal victim and news value theory showed theresults that both tabloids had similar portrayals of the participants involved with fewdifferent variations and both upheld rape myths in their reporting. LÄS MER