Sökning: "vård av sjukt barn prehospitalt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vård av sjukt barn prehospitalt.

 1. 1. "Prio 1 Svårt sjukt barn" - sjuksköterskans skräck? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Björk; Frida Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; ambulans; barn; prehospitala vårdprocessen; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjukvård innebär utförande av avancerade och omedelbara vårdåtgärder till patienter som är sjuka eller skadade och befinner sig utanför sjukvårdsinrättningar. Sjuksköterskan möter patienter i alla åldrar och har ett stort ansvar i den prehospitala vårdprocessen, från när larmet inkommer tills att patienten lämnas. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda akut sjuka barn

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jens Boye; Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Akutmottagning; Sjuksköterska; Prehospital; Ambulans; Barn; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år är barn i åldern 0–18 år i behov av akutsjukvård. Både i den prehospitala vården och på akutmottagningar är barn en sällsynt patientkategori, vilket medför att omhändertagandet av barn ofta upplevs mer utmanande och komplext. LÄS MER