Sökning: "vård didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden vård didaktik.

 1. 1. Tassar i förskolan : undersökning om hundassisterad pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Eli Delvaty Llanes; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :didaktik; förskola; hund; hundassisterad pedagogik; lärande; motivation; utveckling;

  Sammanfattning : Sociala tjänstehundar, som tillsammans med sina förare arbetar i pedagogiskt syfte, ökar i Sverige (Manimalis, 2017). Detta gäller framför allt i skola, vård och omsorg. Dessa förare har tillsammans med sin hund utbildat sig till hundteam för att arbeta i pedagogisk verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Johansson; [2019]
  Nyckelord :handledning; pedagogik; didaktik; klinisk undervisning; sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. LÄS MER

 3. 3. Närhet och distans : En hermeneutisk studie om vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Setterlund Bäcklinder; [2016]
  Nyckelord :Nursing assistant teacher; distance education; health and social care education; distance learning; distance studies; hermeneutics; Vårdlärare; distansutbildning; vård- och omsorgsprogrammet; distansundervisning; distansstudier; hermeneutik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva, tolka och förstå vårdlärares upplevelse av att arbeta med distansundervisning på vård- och omsorgsprogrammets vuxenutbildning. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning med hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”När man bor i ett boende så jag tycker att det är jätteviktigt att man känner sig hemma.” : Ensamkommande ungdomars vuxenblivande samt upplevelser av hem för vård och boende

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Ersblad; [2016]
  Nyckelord :barn- och ungdomsvetenskap; ensamkommande ungdomar; tillhörighet; ungdomstid och vuxenblivande; HVB;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur unga vuxna som kommit som ensamkommande ungdomar till Sverige upplevde tillvaron på hem för vård och boende samt deras uppfattningar om tillvaron efter att de lämnade hem för vård och boendet. Två frågeställningar formulerades som syftar till hur de skapade känslan av ett hem på boendet samt vilka möjligheter och hinder som uppfattas i vuxenblivande efter att ha lämnat boendet. LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk dokumentation : Med Projektmodellen som arbetsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Bjarnemo; Frida Sundberg; [2015]
  Nyckelord :Pedagogik; förskola; förskollärare; pedagogisk dokumentation; Projektmodellen;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är ett högprioriterat ämne inom landets förskolor. Uppsala kommun har gett Vård & bildning i uppdrag att ta fram ett arbetsverktyg som är önskvärt att samtliga pedagoger inom kommunens förskolor använder sig av. Arbetsverktyget ska ge pedagogerna stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation. LÄS MER