Sökning: "vård direktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden vård direktiv.

 1. 1. Fysioterapeutens roll vid obstetrisk analsfinkterruptur : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Blomquist; Sofia Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Anal palpation; fysioterapi; förlossningsskador; förlossningsvård; obstetrisk analsfinkterruptur;

  Sammanfattning : Introduktion: Att kvinnor drabbas av en bristning efter en vaginal förlossning är vanligt förekommande och drabbar cirka 80% av alla förstföderskor. Bristningarna innebär i vissa fall direkta skador på muskler, nerver och stödfunktioner vilket kan leda till urinläckage, avföringsläckage, tarmtömningssvårigheter, framfall av vaginal-väggarna och sexuell dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta på patienter i livets slutskede i västra Sverige

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nina Kronaas; Moa Karlin Josefsson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slutskede; smärta; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bedöma smärta på patienter i livets slutskede har en central del i vårdandetoch det krävs både kunskap och erfarenhet av sjuksköterskan men även empati, lyhördhet och kommunikation är viktiga delar för att smärtbedömningen ska fungera optimalt. Situationen är dock inte helt enkel för sjuksköterskan och smärtbedömning är en komplex del vid vårdandet av patienter i livets slutskede. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskors upplevelse av att byta enhet med kort varsel : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jackie Evensson; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :hemtjänst; heltid som norm; förändringsarbete; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Verksamheter inom den kommunala sektorn befinner sig i ständig förändring och måste hela tiden utvecklas för att anpassa sig till nya direktiv och förutsättningar. De flesta kommuner står inför utmaningen att införa heltid som norm inom bland annat vård och omsorg utan att försämra arbetsmiljön för undersköterskorna. LÄS MER

 4. 4. Överlämning från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Nilsson; Veronica Hansson; [2019]
  Nyckelord :Child- and adolescent’s psychiatry; General adult psychiatry; Interview study; Neuropsychiatry; Nurse Specialist; Mental illness; Transition;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna och därtill behovet av att olika aktörer samverkar. Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med barn- och ungdomar som har psykisk ohälsa. Ungdomar som är i behov av fortsatt psykiatrisk vård överlämnas till vuxenpsykiatrin efter 18års ålder. LÄS MER

 5. 5. Barnhälsovårdssjuksköterskors upplevelser av att möta föräldrar vars barn misstänks ha en födoämnesallergi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jeanette Svahn; Malin Törnberg; [2019]
  Nyckelord :födoämnesallergi; barn; barnhälsovårdssjuksköterskor; upplevelser; föräldrar; barnavårdscentral;

  Sammanfattning : Födoämnesallergi klassificeras som ett hälsoproblem som tenderar att öka över tid. Barnavårdscentralen och de specialistsjuksköterskor som arbetar där har en viktig roll i att upptäcka, stödja och ge information till familjer vars barn drabbas av en födoämnesallergi. LÄS MER