Sökning: "vård i livets slutskede - sjuksköterskans perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden vård i livets slutskede - sjuksköterskans perspektiv.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till eutanasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindström; Friederike Vesper; [2019]
  Nyckelord :Euthanasia; Nurses’; Attitudes; Palliative care; Ethics; Eutanasi; Sjuksköterskor; Attityder; Palliativ vård; Etik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi tycks oförenligt med sjuksköterskans profession för många. Frågan om eutanasi hanteras olika beroende på ländernas lagstiftning. Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter och har en nyckelroll i omvårdnaden i livets slutskede. De har även sjuksköterskans etiska kod att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Vård i livets slutskede : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katja Latvakoski; Sabina Latvakoski; [2019]
  Nyckelord :Closeness; Competence; Nursing; Palliative care; Patient; Suffering; Kompetens; Lidande; Närhet; Omvårdnad; Palliativ vård; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid vården i livets slutskede upplever patienten och närstående ett behov av att bli sedda som unika människor med individuella behov. Där vården inriktas på att se till det kroppsliga, andliga och sociala aspekterna för att kunna lindra lidandet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ge vård i livets slutskede. LÄS MER

 3. 3. En god död : En litteraturstudie om betydelsen av sjuksköterskans omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Joar Åkerlund; [2019]
  Nyckelord :Existentiell kris; god död; livets slutskede; palliativ vård; personcentrerad vård; spiritualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Patienteni livets slutskedeställs inför faktum att vårdens inriktning ej är kurativ. Palliativ vård är en specialiserad vårdform ochbör ges till alla svårt sjuka och döende patienter oavsett vart de erhåller vård. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter i livets slutskede : En litteraturstudie om den oerfarna sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Bergqvist; Karolin Melander; [2018]
  Nyckelord :palliative care; nurses’ experience; dying; end of life-care; quality of life; nursing; hospital; death;

  Sammanfattning : Flertalet sjuksköterskor upplever svårigheter i att vårda döende patienter. Olika känslor uppkommer och varierar beroende på tidigare erfarenhet inom området. För att patienten ska dö med värdighet krävs det att livskvaliteten upprätthålls ända fram till dödstillfället. LÄS MER

 5. 5. Skatta och lindra smärta hos äldre personer i livets slutskede : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rose-Marie Eklund; Maria Wilén; [2018]
  Nyckelord :äldre personer; sjuksköterska; smärta; livets slutskede; hemsjukvård;

  Sammanfattning : För att den äldre personen i livets slutskede ska kunna få en god smärtlindring är det viktigt att smärtan uppmärksammas och skattas. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor står många gånger den äldre personen närmast och deras kompetens är avgörande för om smärta uppmärksammas. LÄS MER