Sökning: "vård i livets slutskede"

Visar resultat 1 - 5 av 809 uppsatser innehållade orden vård i livets slutskede.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede inom en slutenvårdsavdelning : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jehona Bicaku; Sasipha Lampell; [2023]
  Nyckelord :palliativ vård; sjuksköterska; slutenvårdsavdelning; vård i livets slutskede; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 70 000 människor avlidit till följd av en långsamt förlöpande kronisk sjukdom som behandlas med palliativa insatser. Dygnet runt vårdas svårt sjuka patienter på landets alla sjukhus. Hos flertalet av dessas patienter står det klart att sjukdomen inte längre är botbar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Helena Markac; Oana Maris; [2023]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Etiska utmaningar; Kvalitativ; Morlaisk identitet; Moralisk stress; Palliativ vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård, där sjuksköterskan arbeter personcentrerat, lindrar och förebygger lidande i livets slut med avsikt att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och samtidigt agera stöd till närstående. Palliativ vård är komplext, och i omvårdnaden av den palliativa patienten upplever sjuksköterskan etiska dilemman som inte återfinns i den kurativa vården. LÄS MER

 4. 4. Patienter inom palliativ vård som frivilligt slutar äta och dricka : Sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marika Yngvesson; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; drink refusal; food refusal; palliative care; nurse; experiences; Attityder; dryckesvägran; matvägran; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mat- och dryckesvägran i livets slutskede är ett fenomen som sjuksköterskor inom palliativ omvårdad ofta stöter på. När en patient vägrar äta och dricka, uppstår frågor om hur symtomlindring och lindrat lidande bäst ska gå till, samtidigt som patientens autonomi och självbestämmande hedras. LÄS MER

 5. 5. NÄR LIVET EBBAR UT : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede inom en somatisk vårdmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Olofsson Marminge; Karin Halldin; [2023]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; erfarenheter; livets slutskede; sjuksköterskor; somatisk vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede syftar till att lindra lidande och främja väl­befin­nande för den unika patienten och dess närstående. Sjuksköterskor bör vårda caritativt och personcentrerat gentemot patienten, samt stödja närstående under och efter dödsfallet. LÄS MER