Sökning: "vård pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden vård pedagogik.

 1. 1. "Vi försöker" : En kvalitativ studie om patientdelaktighet inom rättspsykiatrisk vård utifrån professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Daniel Alvarado Quijada; Paulina Krynska; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; rättspsykiatrisk vård; tvångsvård; professionellas perspektiv; socialpedagogik; fostran.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få ökad kunskap om professionellas erfarenheter av att arbeta med delaktighet inom rättspsykiatrisk vård, vilka möjligheter och svårigheter som beskrivs och hur dessa kan bemötas. Metodologiska utgångspunkter är hermeneutik och en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Det gäller att tänka om : En studie om vård- och omsorgslärares upplevelse av distansundervisning under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pia Svensson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; didaktik; distansundervisning; pedagogik; relationer; vård- och omsorgsutbildning; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Under tiden för covid-19-pandemin infördes olika typer av restriktioner. Vissa av dessa kom att påverka skolorna som var tvungna att frångå reguljär undervisning och i stället bedriva undervisning på distans. LÄS MER

 3. 3. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 4. 4. Kulturell kompetens inom äldreomsorg : En studie utifrån ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ebba Solvang; Maja Snögren; [2021]
  Nyckelord :Diversity management; Kulturell kompetens; äldreomsorg; ledarskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka chefer inom äldreomsorgens syn på kulturell kompetens. Frågeställningarna i studien handlade om vilka förmågor som personalen behöver för att ha kulturell kompetens, och på vilka sätt cheferna ser till att personalen har kulturell kompetens. LÄS MER

 5. 5. Behandling av anorexia nervosa : En kvalitativ studie av professionellas arbete med ungdomar som har ätstörningen anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Holmgren; Mimmi Bylander; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Ätstörningar; Professionella; Ungdomar;

  Sammanfattning : Ätstörningen anorexia nervosa är ett samhällsproblem som har sin historia långt bak i tiden. Trots det finns det inte särskilt mycket forskning om de som har sjukdomen eller om de som arbetar med det. LÄS MER