Sökning: "vård rättviseperspektiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vård rättviseperspektiv.

 1. 1. Valet av sluten ungdomsvård - återspeglas lagstiftarens intentioner i den praktiska rättstillämpningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Paulina Nilsson; [2012]
  Nyckelord :synnerliga skäl; unga lagöverträdare; vårdbehov; straffrätt; sluten ungdomsvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För drygt tio år sedan infördes sluten ungdomsvård som ersättning av fängelsestraffet för lagöverträdare mellan 15 och 17 år. Tidigare var fängelse enda påföljden som fanns att tillgå för unga som gjort sig skyldiga till mycket allvarlig brottslighet. LÄS MER

 2. 2. Vem får sluten ungdomsvård? - En studie av domstolars tillämpning av synnerliga skäl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Fridh; [2009]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar valet av sluten ungdomsvård i svensk rätt. Påföljden som infördes år 1999 är tänkt att fungera som en ren ersättning av fängelsestraffet för de ungdomar som begår allvarliga brott innan 18 års ålder. LÄS MER