Sökning: "vård usa"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden vård usa.

 1. 1. Patienters upplevelser i samband med palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Pernilla Fröberg; Michelle Hansson; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; patientupplevelser; maktlöshet; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att vårda någon i livets slutskede. Att som sjuksköterska kunna ge omvårdnad som bibehåller livskvalitet till dessa patienter kräver en hel del kompetens. LÄS MER

 2. 2. Bra mat på äldre dar : En litteraturstudie om äldre patienters måltidsupplevelser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edvin Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Mealtime experience; nutrition; wellbeing; geriatrics; self-care  ; Måltidsupplevelse; nutrition; välbefinnande; geriatrik; egenvård;

  Sammanfattning : Att förebygga ohälsa och att stärka det friska är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Missnöjdhet med måltidsupplevelsen är en bidragande orsak till lågt näringsintag, något som i sin tur är en riskfaktor för undernäring. LÄS MER

 3. 3. Vårdgivares erfarenheter av hur patienter med demenssjukdom påverkas av sin vårdmiljö : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Ghannad Ghorsi; Adriana Mitic; [2021]
  Nyckelord :: Buildings; dementia; effect; garden; healthcare environment; impact; influence; older people; person-centered care; physical environment; therapeutic; Byggnader; demens; effekt; trädgård; vårdmiljö; påverkan; inflytande; äldre människor; personcentrerad vård; fysisk miljö; terapeutisk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön kan delas in i två kategorier, varav den ena är objektiv och den andra är subjektiv. Båda dessa miljöfaktorer påverkar livskvaliteten för personer med demens. Vårdmiljön inkluderar rum, byggnader, inom-/utomhus och trädgårdar. LÄS MER

 4. 4. Ett hållbart arbetsliv : En hotellreceptionists perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Andersson; [2020]
  Nyckelord :hotellreceptionist; värdigt arbetsliv; livskvalitet i arbetslivet; socialt hållbart arbetsliv; balans arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur svenska hotellreceptionister upplever de strukturella villkoren som hotell – och restaurangnäringen arbetar under, om de villkoren påverkar hur de kan balansera sitt arbetsliv med ett meningsfullt privatliv. Studien görs av två olika anledningar, dels för att täcka en kunskapslucka gällande ett svenskt perspektiv på hur hotellreceptionister upplever sitt arbetsliv, då det har varit avsaknad sen tidigare. LÄS MER

 5. 5. Attityder och uppfattningar till dödshjälp hos patienter i palliativt skede : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Arvid Ayata; Gustav Söderkvist; [2020]
  Nyckelord :Attityd; Eutanasi; Palliativ vård; Patient; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund Dödshjälp innebär att en läkare administrerar en dödlig dos läkemedel med avsikt att patientens liv avslutas. Dödshjälp är idag olagligt i Sverige och större delen av världen men i takt med att dödshjälp i olika former legaliserats i länder som Belgien, Nederländerna, Canada och USA pågår debatten om legalisering i Sverige. LÄS MER