Sökning: "vård- och omsorgsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vård- och omsorgsplanering.

 1. 1. Det digitala mötet : Personcentrerad samordnad vård- och omsorgsplanering via videokonferens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Ann-Therese Hedqvist; [2018]
  Nyckelord :Coordinated care planning; video conference; distance meeting; person-centered care; Samordnad vård- och omsorgsplanering; videokonferens; distansmöte; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir allt äldre och fler bor kvar i hemmet med behov av vård- och omsorgsinsatser. Då dessa personer av någon anledning vårdats på sjukhus och skall återgå till hemmet görs en vård- och omsorgsplanering för att patienten ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. LÄS MER

 2. 2. Jag ska klara mig när jag kommer hem också : Patientens delaktighet vid  vård och omsorgsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Gustavsson; Karin Hult; [2016]
  Nyckelord :care planning; participation; experince; patient; next of kind; Vårdplanering; delaktighet; erfarenhet; patient; närstående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då vårdtiderna är kortare ställs det krav på samordnad vård- och omsorgplanering (svpl) för att patient och närstående ska känna sig trygga och säkra vid utskrivning. En god planering där alla upplever sig vara delaktiga minskar patient och närståendes oro. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan kan tillämpa personcentrerad omvårdnad vid vård-och omsorgsplanering via videokonferens : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Cecilia Rundén; Sofia Nery; [2015]
  Nyckelord :ehälsa; personcentrerad omvårdnad; samordnad vård- och omsorgsplanering via videokonferens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid utskrivning av patient i slutenvård har vård- och omsorgsplanering via videokonferens implementerats i vissa delar av Sverige för att med stöd av ehälsa tillgodose nya vårdbehov. Vård- och omsorgsplanering är del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete med målet att tillgodose patientens vård- och omsorgsbehov efter utskrivning och är styrt av lagar och föreskrifter. LÄS MER

 4. 4. Underutnyttjande av vårdens informationssystem : Informationslogistik och samordnad vårdplanering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Nina Brandström; [2013]
  Nyckelord :health care planning; assimilation gap; clinical microsystem; Unified theory of Acceptance and Use of Technology; vårdplanering; underutnyttjande; mikro-; meso- och makrosystem; ekologisk systemteori; UTAUT;

  Sammanfattning : Förväntad effekt av vårdens elektroniska IT-system är ökad patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet. Ett första villkor för att kunna uppnå detta är att IT-systemet används. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av vård- och omsorgsplanering - i vårdprocessen för patienter > 65 år för att förebygga återinläggning inom akutsjukvården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Lena Arvidsson; [2009-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De äldre har mer än fördubblats de senaste femtio åren i Sverige. Detta innebär givetvis att viser fler äldre patienter på sjukhusen. LÄS MER