Sökning: "vård-och omsorgsboende"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden vård-och omsorgsboende.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med hjärtsvikt i livets slut inom särskilt och ordinärt boende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Broberg; Kitty Jogenby; [2021]
  Nyckelord :Community nursing; Heart failure; Home health nursing; Nursing homes; Palliative care; Hemsjukvård; Hjärtsvikt; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Vård-och omsorgsboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en komplex sjukdom som i livets slut ger många svåra symtom. Den sjukes livskvalitet påverkas avsevärt och många vårdas i ordinärt eller särskilt boende den sista tiden i livet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och ska arbeta personcentrerat, ge symtomlindring och främja god livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Bra mat på äldre dar : En litteraturstudie om äldre patienters måltidsupplevelser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edvin Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Mealtime experience; nutrition; wellbeing; geriatrics; self-care  ; Måltidsupplevelse; nutrition; välbefinnande; geriatrik; egenvård;

  Sammanfattning : Att förebygga ohälsa och att stärka det friska är centralt för att stödja ett hälsosamt åldrande. Missnöjdhet med måltidsupplevelsen är en bidragande orsak till lågt näringsintag, något som i sin tur är en riskfaktor för undernäring. LÄS MER

 3. 3. Kiderly : - ett sällskapsspel med fokus på mötet mellan äldre och yngre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Julia Edgren; [2021]
  Nyckelord :Boardgame; Social Design; inklusive design; Koten; Elderly; older; Elder; Senior; Preschool; Teacher; Kindergarden; Preschooler; Children; Design; Sustainable Design; Dagis; Äldreomsorg; Äldrevård; Hållbarhet; Äldre; Ålderdomshem; Förskola; förskolebarn; sällskapsspel; Inklusive design; Design; Äldreboende; Gemenskap; Koten; Gävle Kommun; Pedagoger; Vårdare; Inklusive; SociaDagis; l hållbarhet; Interaktioner; Pensionärer; Senior; Designprocess; Projekt; Barn; Äldre; Yngre;

  Sammanfattning : I dagens samhälle lider många äldre av ofrivillig ensamhet. Effekterna av den ofrivilliga ensamheten leder till sämre välmående och utveckling av sjukdomar, både psykiskt och fysiskt. Livslängden på människan ökar tillsammans med belastningen på samhället och vården. Trots detta minskas omkostnaderna på äldrevården. LÄS MER

 4. 4. ”Det känns ju fantastiskt att bli lite bekräftad” : En kvalitativ studie om undersköterskors motivation och arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Celina Falk; [2021]
  Nyckelord :work motivation; job satisfaction; Assistant Nurse; elderly care; Herzberg s two-factor theory; Self-Determination Theory; arbetsmotivation; arbetstillfredsställelse; undersköterska; äldreomsorg; Herzbergs tvåfaktorteori; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Undersköterska inom äldreomsorgen är det vanligaste yrket i Sverige, men också den yrkeskategori som har flest sjukskrivningsdagar. Arbetsbelastningen beskrivs som hög och arbetsvillkoren bristfälliga. LÄS MER

 5. 5. Fallförebyggande arbete inom kommunal verksamhet : En kvalitativ studie av dokument från fyra kommuner

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Eva-Karin Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Folkhälsa; Hälso- och sjukvård; Socialtjänst; Tjänsteutlåtanden; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fallolyckor den vanligaste skadeorsaken. Förutom lidande för den drabbade utgör fallolyckorna också en betydande kostnad för samhället. Svenska kommuner ansvarar både för socialtjänst och till viss del hälso- och sjukvård. LÄS MER