Sökning: "vårdadministratör"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet vårdadministratör.

 1. 1. Jämförelse av administrativa utbildningsplaner : Likheter och skillnader gällande kursinnehåll och poäng i de utbildningar som ansökte om att få bedriva vårdadministrativ utbildning 2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ylva Hellstrand; Alice Andersson; [2021]
  Nyckelord :utbildningsplan; YH-poäng; kursmoment; vårdadministratör; yrkeshögskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hierarkierna inom sjukvården : Vilka metoder kan användas för att studera hierarki ur vårdadministratörens perspektiv?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Roos; [2019]
  Nyckelord :hierarki; sjukvård; vårdadministratör; metod;

  Sammanfattning : Hierarkier inom vården är ett abstrakt begrepp som kan studeras ur flera olika vinklar. Det kan ses som en nödvändighet för en fungerande vård där olika yrkesgrupper är över- och underordnade varandra men det kan också ses som ett hinder för en jämlik och välfungerande arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Vårdadministratörens professionella problematik : En kvalitativ intervjustudie med examinerade vårdadministratörer inom Västerbottens läns landsting

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mathias Otterheim; Astrid Pettersson; [2015]
  Nyckelord :empowerment och capacity management; vårdadministratör; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka på vilket sätt vården i Västerbottens läns landsting nyttjar den kompetens som vårdadministratörer besitter efter att ha blivit examinerad från det Vårdadministrativa programmet vid Umeå universitet. Den syftade även till att studera hur vårdadministratörer bedömer förändringsmöjligheter som kan tänkas finnas för deras yrkesgrupp idag. LÄS MER

 4. 4. Kompetens och utbildning inom data : - för blivande hälso- och vårdadministratörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Tommy Sundström; [2010]
  Nyckelord :Data; dator; kompetens; utbildning; läkarsekreterare; hälso- och vårdadministratör; arbetslivet; hands-on; mjukvara; dataämne; datautbildning; operativsystem; Windows; Office; Word; Excel; Episerver.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta undersöka hur utbildning inom datorämnen kan utformas för att svara upp mot de krav som arbetslivet ställer på yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer. Uppsatsen tar upp vilka kompetenser inom datorämnen som yrkesverksamma hälso- och vårdadministratörer anser man behöver behärska för att klara av de arbetsuppgifter som arbetet kräver. LÄS MER