Sökning: "vårdas"

Visar resultat 1 - 5 av 1452 uppsatser innehållade ordet vårdas.

 1. 1. ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Misha Eklund; [2023-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. NAR ENS BARN BEHOVER NEONATALVÅRD - Erfarenheter av att bli förälder till ett nyfött barn som behöver neonatalvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Eggers; Olivia Järvholm; [2023-03-16]
  Nyckelord :Erfarenhet; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar; neonatalvård; nyfödda barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: På neonatal vårdas nyfödda barn som antingen fötts för tidigt eller är sjuka, vissa är både födda för tidigt och sjuka. De monitoreras och har i regel flera infarter, elektroder och andra medicinska hjälpmedel som kan vara ett hinder för föräldrarna att komma nära sitt barn och lära känna det. LÄS MER

 3. 3. FAMILJECENTRERAD OMVÅRDNAD En litteraturöversikt som belyser föräldrars upplevelse av omvårdnaden av det prematura barnet på neonatalavdelningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Brandin Sofia; Frida Seignér; [2023-03-15]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; delaktighet; neonatalavdelning; prematurt barn och föräldrars upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett prematurt barn föds är det inte fullt utvecklat och behöver sin första tid i livet vårdas på en neonatalavdelning. Att få ett prematurt barn innebär en stor livsomställning för familjen. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att använda videolaryngoskop prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Samuel Berg; Ida Jerrysdotter; [2023]
  Nyckelord :Airway management; caring; experience; prehospital; qualitative; videolaryngoscope; Erfarenheter; kvalitativ; luftväg; omvårdnad; prehospitalt; videolaryngoskop;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter är det fundamentalt att kunna etablera fri luftväg. För att kunna skapa och säkra fri luftväg kan intubation vara en metod. En säkrad luftväg är en förutsättning för att kunna syresätta och ventilera patienten kontrollerat och adekvat. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av virtuell avslappning inom den rättspsykiatriska vården via VRelax  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Bahtije Breznica; [2023]
  Nyckelord :VRelax; digital tools; Forensic Psychiatric Care; interview-based study; specialist nurse within Psychiatric Care; VRelax; digitala verktyg; rättspsykiatri; intervjustudie; specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den rättspsykiatriska vården är komplex och bygger på att patienterna vårdas under tvångslagar mot sin vilja och patienterna lider av en allvarlig psykisk störning. Den "inlåsta" känslan är ständigt närvarande, dels på grund av de tvångslagar som begränsar och inskränker deras "frihet", dels på grund av psykisk ohälsa. LÄS MER