Sökning: "vårddokumentationssystem"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vårddokumentationssystem.

 1. 1. Sjuksköterskors hälsa och användbarheten av vårddokumentationssystemen. Kan det finnas ett samband? : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Karlsson; Malaz Shelh; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterskors hälsa; användbarhet; IT; användbarhetsproblem; ohälsa; vårddokumentationssystem;

  Sammanfattning : Flertalet vårdpersonal inom hälso- och sjukvården kommer på något sätt i kontakt med IT- systemen dagligen, främst genom journalskrivning men även läkemedelshantering och kommunikation med andra yrkesgrupper. Enligt tidigare forskning väntas IT bli starkare i framtiden, det vill säga att det förväntas användas mer i det dagliga arbetet, emellertid uppger vårdpersonal att de upplever svårigheter när de använder systemen i sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelssökning i vårddokumentationssystem : En användarcentrerad utveckling av läkemedelssökning i vårddokumentationssystem

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskapUppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskapUppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattis Kvarnström; Daniel Karlström; [2010]
  Nyckelord :Cosmic; electronic health care systems; HCI; IT in health care; Melior; paper prototyping; prototype; SIL; Take Care; user-centered system design; user involvement; Användarcentrerad systemdesign; användarinvolvering; Cosmic; MDI; Melior; Inera AB; IT i vården; prototyp; pappersprototyp; SIL; Take Care; vårddokumentationssystem;

  Sammanfattning : This thesis examines the problems related to IT in the Swedish healthcare system, specifically the drug searching part of the electronic healthcare systems used in Sweden. The question formulation is divided into two questions: What parameters and functions are of greatest importance when performing a search on drugs, and how should these be presented in a graphical user interface? Thus the purpose is to answer these questions through developing a design concept, in the form of a prototype, which describes how a drug search can be carried out. LÄS MER