Sökning: "vårdhandboken"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet vårdhandboken.

 1. 1. Svårt med svårläkta sår : En intervjustudie med sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; qualitative content analysis; skills development; wound care; erfarenhet; kompetensutveckling; Benner; kvalitativ innehållsanalys; sårbehandling; såromläggning; svårläkta sår; samverkan; organisation; roller; ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund: De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är sjuksköterskans ansvarsområde, trots att undersköterskor oftast sköter uppgiften. Det finns inget hinder i lagstiftningen att sårbehandlingen överlåts på undersköterskan, förutsatt att vården är patientsäker. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret : -En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ola Robertsson; Fredrik Persson; [2019]
  Nyckelord :hygienrutiner; intervjustudie; KAD; kvarliggande kateter via urinröret; sjuksköterskestudent; säker vård; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret Fredrik Persson Ola Robertsson Sammanfattning  Bakgrund: Infektioner relaterade till behandling med urinkateter är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till vårdskada och bedöms därför vara ett stort problem, såväl internationellt som i Sverige. Insättning av kvarliggande kateter via urinröret är en omvårdnadshandling och därför är det sjuksköterskan som ansvarar för insättningen. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ handdesinfektion – Operationspersonalens följsamhet till rutiner

  Magister-uppsats,

  Författare :Jannicke Moberg; Kristoffersson Sara; [2016-09-16]
  Nyckelord :Preoperativ handdesinfektion; följsamhet; patientsäkerhet; postoperativa sårinfektioner; Preoperative hand disinfection; adherence; patient safety; surgical site infections;

  Sammanfattning : Background: The preoperative hand disinfection is one of the operating room nurse’sresponsibilities in the work with infection prevention and is requisite in preventing surgicalsite infections. Previous studies have shown that the method used for the preoperative handdisinfection is essential to its result. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKORS HANDHAVANDE VID INLÄGGNING AV PERIFERA VENKATETRAR : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Gustafsson; Petronella Pohto; [2016]
  Nyckelord :Erfaren sjuksköterska; komplikationer; oerfaren sjuksköterska; Patricia Benner; perifer venkateter; riktlinjer; tromboflebit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år används cirka fem miljoner perifera venkatetrar (PVK) i Sverige. PVK används då patienter behöver tillförsel av näring, vätska, blod eller läkemedel direkt i blodbanan. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKORS TILLÄMPNING AV BASALA HYGIENRUTINER : En enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Normansson; Olivia Berg; [2016]
  Nyckelord :Allmänsjuksköterska; basala hygienrutiner; handdesinfektion; tillämpning; vårdrelaterade infektioner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vårdrelaterad infektion (VRI) är en av de vanligaste komplikationerna för patienter inom slutenvården som drabbar både patienten och samhället med lidande, kostnader och extra vårddagar. För att minska detta är den viktigaste åtgärden att tillämpa basala hygienrutiner enligt de riktlinjer som finns. LÄS MER