Sökning: "vårdhem"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet vårdhem.

 1. 1. Utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom boende på vårdhem – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eriksson; Helena Westblad; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Nursing Home; Outdoor stay; People with Dementia Disease; Demens; Personer med demenssjukdom; Utevistelse; Vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i övriga världen. Sjukdomen har stor påverkan på den drabbade personens liv, livskvalitet och autonomi. Det finns ännu ingen behandling som botar sjukdomen, men det finns mycket att göra för att öka livskvaliteten och stödja personer med demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan förhindra sjuksköterskors spridning av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Theresa Skjärbekk; Viktoria Sandberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika har idag blivit ett globalt hot. Det leder till högre dödlighet och till stora kostnader för hälso- och sjukvården. År 2015 beräknades MRSA ha orsakat närmare 150 000 infektioner och drygt 7000 dödsfall i Europa. LÄS MER

 3. 3. Att flyta till särskilt boende : Ur ett patientperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :nazmun nahar Nadira; Media Ali Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Transition; vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende är en stor förändring för en äldre människa. Man lämnar sina vanliga rutiner och hamnar i en situation som kan upplevas svår att behärska. LÄS MER

 4. 4. Välstämd vård : musikens mening för omvårdnad av personer med demens

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annalena Berg; Olivia Lunnergård; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Demens; Mening; Musik; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Demens är en progressiv och irreversibel sjukdom med beteendemässiga och psykiska symtom. Kunskap om personer med demens tidigare erfarenheter underlättar samspelet mellan person och vårdpersonal. Vid personcentrerad omvårdnad ses individen som en helhet och hänsyn tas till personen bakom sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Den äldres upplevelse av värdighet när vårdandet sker i hemmet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Norrbin; Fanny Månsson; [2017]
  Nyckelord :värdighet; äldre; upplevelse; hemmet; vårdboende; hemsjukvård; sjuksköterska; vårdande relation;

  Sammanfattning : Allt fler är i behov av vård i hemmet då slutenvårdsplatserna på sjukhuset minskar. Hemmet är den platsen där människan kan vara sig själv och där integriteten och självbestämmandet hämtar kraft. LÄS MER