Sökning: "vårdideologier"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vårdideologier.

  1. 1. Vikten av arbete : Patienternas arbete och dess betydelse på Säters hospital 1912-1942

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

    Författare :Kirsi Mäkelä; [2004]
    Nyckelord :Mentalvård; vårdideologier; vårdhistoria; patienter; Säter;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka arten av och betydelsen av patientarbetet på Säters hospital mellan perioden 1912-1942.Det använda källmaterialet är årsberättelser, ekonomiska översikter, utgående skrivelser, skrivelser från Medicinalstyrelsen, protokoll och bilagor samt personalrullar från perioden mellan 1912-1942. LÄS MER