Sökning: "vårdinsats"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet vårdinsats.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av livskvalité vid endometrios : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Eriksson; Therese Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Endometrios; Livskvalité; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en inflammatorisk östrogenberoende, delvis ärftlig och kronisk sjukdom som drabbar kvinnor i reproduktiv ålder. Vanliga symtom är svåra menstruationssmärtor och infertilitet. Orsaken till sjukdomen är inte fastställd och behandlingen syftar oftast till att lindra symtomen. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ett smygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid är den behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000 människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 3. 3. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen genomförs ca 2,5 procent oplanerade återinläggningar av patienter inom intensivvården. Det finns flera riskfaktorer som kan påverka vårdförloppet och som leder till återinläggningar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av ett nytt triagesystem på en akutmottagning i förhållande till patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jessica Tran; Jimmie Winkler; [2021-03-02]
  Nyckelord :Triage; triagesystem; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll; symtom och tecken; samverkan; erfarenhet och klinisk kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: En akutmottagning omhändertar dagligen många patienter med olika hälsotillstånd och besvär. Det kan vara allt från lindriga till allvarliga tillstånd som kräver omedelbar åtgärd. Bedömningen av vårdnivå/vårdinsats utförs med hjälp av ett triagesystem och triage. LÄS MER

 5. 5. Informed consent: the decision-making capacity of children in relation to gender-affirming treatment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Massey; [2021]
  Nyckelord :informed consent; medical law; social law; child law; gender-affirming treatment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När High Court of Justice avkunnade dom i målet Bell v Tavistock konstaterade domstolen att barn under 16 års ålder som lider av könsdysfori högst troligen inte kan ge ett giltigt samtycke till pubertetsbromsande hormonbehandling eller könskonträr hormonbehandling. Världen fick då ta del av berättelsen om en ung flicka som genomgått identitetsbekräftande vård och sedan ångrat sitt beslut. LÄS MER