Sökning: "vårdköer"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet vårdköer.

 1. 1. En bättre akutsjukvård? -hur närakuten har påverkat Östra sjukhusets akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Söderström; Staffan Paulsson; [2019-08-06]
  Nyckelord :sjukvård; arbetsmiljö; patientnöjdhet; vårdköer; vårdkostnader;

  Sammanfattning : Sjukvården är en väldigt omdebatterad fråga som får ta plats i både politiska debatter,rapportering i massmedia samt en viktig byggsten i det svenska samhället. Det medför attutvecklingen inom sjukvården är en intressant och nödvändig fråga. LÄS MER

 2. 2. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer bidrar till att specialistsjuksköterskor inom anestesi- operation- och intensivvård stannar kvar på sin arbetsplats?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Ericsson; Christina Olander Rebas; [2019]
  Nyckelord :hållbar kompetensförsörjning; arbetsmiljö; specialistsjuksköterskor; hållbart arbetsliv; kollegor; utvecklingsmöjligheter; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Bristen på specialistsjuksköterskor leder till växande vårdköer, uppskjutna operationer och stängda vårdplatser. Det är även ett bekymmer ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. E-health Immigrants

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Ville Rundquist; Mikael Lidgard; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: e-health; medierad interaktion; onlinevård; medierade läkarbesök; vårdupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att försöka ta reda på varför vårdtagare väljer att söka vård online genom videosamtal samt hur vårdupplevelsen påverkas av att vårdbesöket är medierat. För att uppfylla vårt syfte frågade vi oss vilka som var de huvudsakliga motiven till att vårdtagare kontaktar vårdgivare genom videosamtal samt hur vårdtagare upplever det medierade vårdbesöket. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tim Asklöf; [2018]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvård; effektivitet; kvalitet; sjukvårdskostnader; offentlig ekonomi; läkare; sjuksköterskor; vårdadministratörer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Inför kommande val rankas hälso- och sjukvårdsfrågorna som den viktigaste av väljarna. Problem som vårdköer, resursproblem och arbetsvillkor är några av de problem som lyfts fram som de viktigaste att åtgärda. Från medialt håll ligger fokus framförallt på vad de menar är en kraftig brist på sjuksköterskor. LÄS MER