Sökning: "vårdlidande"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade ordet vårdlidande.

 1. 1. Man gör det för barnets bästa - En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att sticka barn venöst

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristina Mathiesen; Agnes Nilsson; [2023]
  Nyckelord :barnets rättigheter; moralisk stress; sjuksköterskors upplevelser; venösa stick på barn; vårdlidande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion är en omvårdnadsåtgärd som kan orsaka smärta och obehag. Barns negativa upplevelser av vården kan ge konsekvenser för välmående och utveckling, varför sjuksköterskor som arbetar med barn spelar en viktig roll i att förhindra dessa. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Vache Simonsson; Sarah Loyal; [2023]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Patients experiences; Psychiatric care; Tvångsvård; Patienters upplevelser; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 3000 patienter inom tvångsvården i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Detta gäller personer med allvarliga psykiatriska tillstånd där vård bedöms som absolut nödvändigt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i mötet med stickrädda barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Altsund; Sarah Lundberg; [2022-01-18]
  Nyckelord :Stickrädsla; barn; omvårdnad; vårdlidande;

  Sammanfattning : Nålprocedurer är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och många barn upplever både rädsla och smärta i samband med nålstick. Stickrädsla hos barn kan resultera i ett onödigt vårdlidande om det inte bemöts och behandlas på ett adekvat sätt. LÄS MER

 4. 4. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 5. 5. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder till patienter med obesitas : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anders Jilderin; Olivia Kjellholm Keding; [2022]
  Nyckelord :Attitude; Attitudes of Healthcare Professionals; Obesity; Attityd; Attityder hos Hälso- och Sjukvårdspersonal; Fetma; Obesitas; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund   Obesitas beskrivs som onormal eller överdriven fettansamling, som kan påverka hälsan. Eftersom obesitas är ett växande problem runt om i världen så kommer hälso- och sjukvårdspersonal träffa på personer med obesitas allt mer. LÄS MER