Sökning: "vårdmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet vårdmiljö.

 1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
  Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

  Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER

 2. 2. Distraktion som smärtlindring vid procedurrelaterad smärta hos barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Natasha Zedell Wänn; Maria Roslund; [2020]
  Nyckelord :Barn; distraktion; smärtskattning; smärtlindring; procedurrelaterad smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att barn som genomgår vårdrelaterade procedurer upplever smärta och oro i samband med dessa. Många gånger är denna smärta underdiagnostiserad och underbehandlad. Smärta och oro i samband med vårdrelaterade procedurer kan även leda till komplikationer vid framtida procedurer. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med substansbrukssyndrom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Freja Herlöfsson; Emma Malm Grip; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskans upplevelse; Stigma; Substansbrukssyndrom; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en vanligt förekommande sjukdom som kan orsaka både somatisk och psykisk ohälsa. Det råder en stigmatisering av personer med substansbrukssyndrom i samhället och det finns därför en risk att dessa patienter upplever ett negativt bemötande inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. VÅRDMILJÖNS BETYDELSE FÖR LIVSKVALITETEN HOS DEMENSSJUKA PERSONER PÅ SÄRSKILT BOENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hiba Kweik; Emma Clausen; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; demens; kvalitativ forskning; personal; särskilt boende; vårdmiljö; Relatives; dementia; care environment; nursing home; qualitative review; staff;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider ca 50 miljoner människor av demens, de flesta är över 65 år. Demenssjukdom är ett paraplybegrepp för olika sjukdomar som drabbar hjärnan och orsakar nedsatt minne- och tankeförmåga. Personer med demens visar olika symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld i prehospital vårdmiljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carin Malmgren; Niccole Isacsson; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanspersonal; Hot och våld; Litteraturöversikt; Prehospital; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våldssituationer mot ambulanspersonal har under de senare åren ökat och blivit ett omdebatterat ämne i media. Dagligen skrivs det om hur våldet i samhället ökar och det i sin tur leder till att personal riskerar att själva bli utsatta för hot och våld. LÄS MER