Sökning: "vårdmodeller"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet vårdmodeller.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av barns delaktighet i sin vård inom barn och ungdomspsykiatrisk öppenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Sjövall; Katey Bark Hellsten; [2021]
  Nyckelord :Children; child and adolecent psychiatry; experience; nurses; outpatient; participation; Barn; barn och ungdomspsykiatrin; delaktighet; erfarenheter; sjuksköterskor; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns delaktighet i sin vård uppmuntras i flera lagar. Forskning visar att sjuksköterskor upplever det som viktigt att barnet är delaktig i sin vård och att delaktigheten måste anpassas efter barnets mognad. Inom psykiatrin har forskning visat att barns delaktighet är svårare att tillgodose. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av hemgång dagen efter en knä- eller höftplastik : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ann Grüneberger; Anna Tärnqvist; [2017]
  Nyckelord :Content analysis; Fast-Track; Hip arthroplasty; Knee arthroplasty; Patients experience; Salutogenesis; Fast-Track; Höftplastik; Innehållsanalys; Knäplastik; Patientupplevelse; Salutogenes;

  Sammanfattning : Knä- och höftplastik är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen och har en stor positiv inverkan för den enskilda individens livskvalitet. Det har utarbetats flera vårdmodeller för patientkategorin som genomgår en knä- eller höftplastik, dels för att minska vårdkostnader men även för att förbättra vården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möte med kvinnor som är könsstympade : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Palmlöv; Maria Ungh; [2017]
  Nyckelord :Kvinnnlig könsstympning; Lidande; Omvårdnad; Transkulturellt möte;

  Sammanfattning : Bakgrund Kvinnlig könsstympning innebär ett fysiskt ingrepp där hela eller delar av flickans eller kvinnans genitalier avlägsnas. Sedvänjan som är 3000 år gammal definieras av både FN och WHO som en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Detta till trots beräknas 200 miljoner flickor och kvinnor världen över ha utsatts. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av delaktighet inom sluten depressionsvård

  Magister-uppsats,

  Författare :MATTIAS EKMAN; EMMA NILSSON; [2016-05-04]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Omvårdnad; Slutenvård; Depression;

  Sammanfattning : Background: Depression is a serious disease that affects a lot of people and leads to great consequences not only for the individual but also for society. At severe depression sometimes the person needs incare psychiatric treatment. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors upplevelse av att ge stöd under förlossningen, de första åren efter examen

  Magister-uppsats,

  Författare :Mulenga Mellbin; [2016-02-03]
  Nyckelord :Nyutexaminerade barnmorskor; förlossning; stöd; vårdmodeller; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I alla tider och i alla kulturer har kvinnor fått stöd av andra kvinnor under förlossningen. Forskning har visat att stöd vid barnafödande är en viktig dimension för att få en positiv förlossningsupplevelse och det ingår i barnmorskans roll att erbjuda professionellt stöd. LÄS MER