Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Vårdnadsöverflyttningar - där samhällets ansvar brister.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Risberg; [2019]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnadsöverflyttning; psykisk misshandel.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdnadsöverflyttningar vid långvariga placeringar i familjehem : Initiering, argument för och emot samt dilemman och svårigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Ljung; [2018]
  Nyckelord :children in foster care; custody transfer; longterm placements; social services; familjehemsplacerade barn; vårdnadsöverflyttning; långvariga placeringar; socialtjänsten;

  Sammanfattning : The statistics shows low quantity of custody transfer while it shows a high number of children in long-term foster care placement in Sweden. This qualitative study examines how social services work with custody transfer and the challenges that comes with it. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadsöverflyttningar i svensk rätt - En utredning om barnets bästa vid mål om vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Melinda Okou; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Snälla, ta inte mitt barn! Om tvångsadoption och adoptionsinstitutets ändamål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elina Alexandersson; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; tvångsadoption; family law; social and welfare law; forced adoption; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen utreder huruvida gällande rätt och rättstillämpning avseende tvångsadoption korresponderar med adoptionsinstitutets ändamål på ett tillfredställande vis. Framställningen avser även klargöra gällande rätt och vilka intressen som påverkat institutets utformning. LÄS MER

 5. 5. Användandet av de juridiska möjligheterna vårdnadsöverflyttning och adoption i relation till svensk samhällsvård. : The Use of the Legal Possibilities Custody Transfer and Adoption in Relation to the Swedish Social-care

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Björk; Linus Thomassen; [2016]
  Nyckelord :Adoption; vårdnadsöverflyttning; barnets bästa; återföreningsprincipen; kontinuitetsprincipen; mot förälders vilja;

  Sammanfattning : I Sverige finns barn som placerats i familjehem med liten eller ingen möjlighet till att ånyo bo i föräldrahemmet. Många av dessa barn växer upp under otrygga och instabila förhållanden. Den rättsliga grundprincipen är återförening mellan barn och förälder. Och är något som eftersträvas. LÄS MER