Sökning: "vårdnadshavare socialsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden vårdnadshavare socialsekreterare.

 1. 1. Covid-19 – ett ingenmansland för förskolebarn i utsatthet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Hannah Svanteman; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; absent preschool children; notification obligation; report of concern; social services; Covid-19; frånvarande förskolebarn; anmälningsplikt; orosanmälan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Forskning visar att risken för våld och utsatthet i hemmet för barn ökar som en konsekvens av ”nedstängningar” under våren 2020 i samband med covid-19. Personal vid förskola och socialtjänst mister insyn i förskolebarns liv när vårdnadshavare håller barn hemma. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens arbete för barn till föräldrar med substansmissbruk och beroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Österström; Julia Berghällen; [2021]
  Nyckelord :Social work; social services; substance abuse and addiction problems; alcohol- or drug abuse; children and juvenile; parents; caregiver; social worker; social services interventions; maneuvering accessibility.; Socialt arbete; socialtjänsten; substans- och beroendeproblematik; alkohol- och drogproblematik; barn och ungdomar; föräldrar; vårdnadshavare socialsekreterare; socialtjänstens insatser; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : Authors: Julia Berghällen och Isabelle Österström. Title: The social services work for children who have parents with substance use- disorders. Supervisor: Johan Billsten. Assessor: Torbjörn Forkby. LÄS MER

 3. 3. Brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie om socialsekreterares förebyggande arbete med unga i kriminalitet och deras vårdnadshavare 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Lindquist; Evelina Björkbring Mattisson; [2021]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social services; social worker; crime prevention work; motivational work; Ungdomskriminalitet; socialtjänsten; socialsekreterare; brottsförebyggande arbete; motivationsarbete;

  Sammanfattning : Recently there has been an increase of reports of concern to the Swedish social services regarding juvenile delinquency. Early interventions for these juveniles can contribute to a reduced risk of more serious problems in the future. LÄS MER

 4. 4. När barnets rätt blir en skyldighet : Socialsekreterares handlingsutrymme vid bedömning av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :children foster home; legal guardians; social work; social worker; familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; socialt arbete; umgänge; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Title: When a child’s right becomes an obligation When a child is placed in a foster home, the starting point, according to the Swedish Social Services Act, is that children should have a relationship with their legal guardians. The aim of the study was to examine what social workers perceive are the most central aspects in the assessment and the design of visits from legal guardians in families where their children have been placed for out- of- home care, in cases when the child does not want to, or according to the social worker, is adversely affected by the visits. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet, det är väl typ kärnan i vårt arbete : En kvalitativ studie om hur professionen inom socialt arbete förhåller sig till barns delaktighet i utredningar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ling Christina; Louise Johansson Wieslander; [2020]
  Nyckelord :Social workers; Children s participation; Case work; Social services; Socialsekreterare; Barns delaktighet; Barnutredning; Socialtjänst;

  Sammanfattning : I den här studien undersöker vi hur socialsekreterare som arbetar med barnutredningar inom socialtjänsten förhåller sig till barns delaktighet under utredningsprocessen. De utredningar vi främst fokuserar på i uppsatsen lyder under lagrummet i 11 kap. 1 §, 1 st. i SoL (2001:453). LÄS MER