Sökning: "vårdpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet vårdpedagogik.

 1. 1. Vårdpedagogik vid behandling av äldre inom tandvård : En uppfattning från äldre patienter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Diva Petersson; [2016]
  Nyckelord :Tandvård; pedagogik; äldre;

  Sammanfattning : Äldre befolkningen ökar i Sverige och de har större risk att drabbas av sämre tandhälsa. Tandvårdsprofessionella måste vara medvetna om denna situation och att denna befolkningsgrupp behöver en särskild behandling i dagliga tandvårdsarbeten för en bättre oral hälsa. LÄS MER

 2. 2. Vårdpedagogik vid behandling av äldre inom tandvård : En uppfattning från äldre patienter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Diva Gotex Petersson; [2015]
  Nyckelord :Tandvård; pedagogik; äldre;

  Sammanfattning : Äldre befolkningen ökar i Sverige och de har större risk att drabbas av sämre tandhälsa. Tandvårdsprofessionella måste vara medvetna om denna situation och att denna befolkningsgrupp behöver en särskild behandling i dagliga tandvårdsarbeten för en bättre oral hälsa. LÄS MER

 3. 3. Health care education in the treatment of elderly in dentistry : A view from older patients

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Diva Gotex Petersson; [2015]
  Nyckelord :Tandvård; pedagogik; äldre;

  Sammanfattning : The elderly population is increasing in Sweden and they have a higher risk of suffering of poorer dental health. Dental professionals must be aware of this situation and aware that this group of people needs daily special dental treatment to obtain better oral health. LÄS MER

 4. 4. Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Jannice Gancarz; Ingrid olsson; [2009-06-15]
  Nyckelord :Key words: Vård och omsorg; undersköterska; yrkeskunskap; yrkesroll; kompetens; ;

  Sammanfattning : AbstraktTitel: Undersköterskornas erfarenhet av sitt arbete. Glädjeämnen och svårigheter.Institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitetKurs: VP 5060. Vårdpedagogik med inriktning mot vård och omsorg,fördjupningskurs. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av patientundervisning : -en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, ; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lina Ideborg; Louise Forsberg; [2009]
  Nyckelord :brister; information; kommunikation; vårdpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER