Sökning: "vårdpersonal belastningsskador"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vårdpersonal belastningsskador.

 1. 1. Omvårdnadselevers fysiska kapacitet och motivation till träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Sara Gunsth; Lydia Karlström; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadselever; fysisk kapacitet; motivation; träning; hållbart arbetsliv;

  Sammanfattning : Det vi ser idag är att de som arbetar inom vård & omsorgen är de som löper stor risk för att bli sjukskrivna på grund av belastningsskador som sker inom arbetet. Regelbunden träning och ökad fysisk kapacitet är en långsiktig lösning som kan komma att minska muskuloskeletala skador hos blivande arbetstagare inom vård & omsorgen. LÄS MER

 2. 2. Assisterad patientförflyttning : Attityder och erfarenheter kopplat till belastningsskador, hos vårdpersonal på operationsavdelning.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pernilla de Flon-Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Patientförflyttning; belastningsskador; muskuloskeletala besvär; vårdpersonal; Health belief model;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan och stressen. Strategier för att möta den arbetsrelaterade stressen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Tornberg; Cornelia Tornberg; [2012-06-04]
  Nyckelord :Coping; occupational stress; nurse; stress; stress management;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett stort problem i vården, kvinnor som arbetar i vården har betydligt större risk för arbetsolyckor och belastningsskador jämfört med andra yrkeskategorier. Vårdpersonal anser i större utsträckning än genomsnittet att de har för mycket att göra. LÄS MER

 4. 4. Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av städ, tvätt och matlagning i klientens bostad utifrån skonsam arbetsteknik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Anna Johansson; Suada Kadic; [2012]
  Nyckelord :ergonomi; belastningsskador; gruppboende; vårdpersonal; hushållsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård- och omsorgspersonal som arbetar på gruppbostäder utför en mängd sysslor bl.a. hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. Dessa kan vara belastande vid frekvent och ogynnsamt utförande om personalen exempelvis saknar tid eller kunskaper/färdigheter om skonsam arbetsteknik. LÄS MER