Sökning: "vårdplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet vårdplanering.

 1. 1. Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

  Magister-uppsats,

  Författare :Marina Didkovskaya; [2022-02-03]
  Nyckelord :patientdeltagande; psykiatrisk omvårdnad; psykiatri; vårdplanering; fenomen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet i palliativ vårdplanering : Utifrån anhörigas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophie Karlsson; Jenny Roos; [2022]
  Nyckelord :Anhörig; Delaktighet; Palliativ vård; Systematisk litteraturstudie; Vårdplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdplanering är grundläggande i flera områden inom vården och något somberör anhöriga, inte bara patienterna. I den palliativa vården blir det tydligt att delaktighetför flera parter så som patienten, sjuksköterskan och den anhörige är viktig och man talaräven om att närståendestöd är en av hörnstenarna för god palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i livets slutskede med patienter som har intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Amanda Johansson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Palliativ vård; Vård i livets slutskede; Intellektuell funktionsnedsättning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I livets slutskede riskerar patienter med intellektuell funktionsnedsättning (IF) att bli missgynnade i sitt vårdande på grund av kommunikationssvårigheter. Om vårdpersonal och patient inte har en adekvat kommunikation finns risken att patienten utesluts från vårdplanering och att patienten inte får möjlighet till att framföra sina problem relaterat till ohälsa, behov eller önskemål. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Vian Mulhi; Sara Cygan; [2021]
  Nyckelord :Communication; Intellectual disability; nurse; nursing; patient.; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; omvårdnad; patient; sjuksköterska. 2;

  Sammanfattning : Cygan S & Mulhi V. Omvårdnaden för patienter med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Artificial intelligence as a decision support system in property development and facility management

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Berggren; Martin Gunnarsson; Johannes Wallin; [2021]
  Nyckelord :artificial intelligence; property development; facility management; decision support system; machine learning; risk analysis; market analysis; risk matrices; AI health care planning; process mapping; artificiell intelligens; fastighetsutveckling; fastighetsförvaltning; riskanalys; marknadsanalys; beslutsstödssystem; maskininlärning; riskmatris; AI-vårdplanering; processkartläggning;

  Sammanfattning : The construction industry has been hesitant for a long time to apply new technologies. In property development, the industry relies heavily on employees bringing experience from one project to another. These employees learn to manage risks in connection with the acquisition of land, but when these people retire, the knowledge disappears. LÄS MER