Sökning: "vårdrelationen"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade ordet vårdrelationen.

 1. 1. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Karlsson; Sarah Palm Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :Children; Experiences; Nurse; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barn med livshotande sjukdom är något sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård kan ställas inför. De följer då barnet och deras närstående från diagnostisering av livshotande sjukdom tills att barnet tar sitt sista andetag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdrelation inom ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Johnsson; Maria Hydvall; [2023]
  Nyckelord :Vårdrelation; ambulanssjukvård; sjuksköterska; erfarenheter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor som arbetar i akuta och stressinducerande situationer upplever det svårt att arbeta personcentrerat. Inom ambulanssjukvård fokuserar sjuksköterskor primärt på den medicinska behandlingen och ser inte patienten som en unik individ. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Almedina Cerimagic; Maria Olander; [2023]
  Nyckelord :Patients experiences; Living with; Leg ulcers; World of life; Patienters upplevelser; Leva med; Bensår; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta bensår är ett globalt hälso- och sjukvårdsproblem. Svårläkta bensår är ingen sjukdom utan ett symtom som uppstår av olika sjukdomstillstånd. LÄS MER

 4. 4. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER