Sökning: "vårdsituation"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet vårdsituation.

 1. 1. Kommunikationshjälpmedel vid språkbarriärer i vården – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Grit Nestler; Maria Wigg; [2019]
  Nyckelord :Communication aids; review; person-centered care; language barriers; Kommunikationshjälpmedel; litteraturstudie; personcentrerad vård och språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund : God kommunikation mellan patient och vårdpersonal i en vårdsituation är en förutsättning för god omvårdnad med personcentrering. Patientberättelsen är en viktig grund för personcentrerad vård. Det finns i dag patienter inom svensk hälso- och sjukvård som inte talar eller förstår varken svenska eller engelska. LÄS MER

 2. 2. Att erfara empatiksk utmattning : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Saemon Babaoi; [2018]
  Nyckelord :Compassion fatigue; empati; empatisk utmattning; sjuksköterska; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatisk utmattning (eng: compassion fatigue) berör den utmattning sjuksköterskor kan uppleva genom att ha tagit del av patienters fysiska eller psykiska lidande. Denna empatiska utmattning bidrar till en känsla av kronisk trötthet och oförmåga att uppleva empati för sina patienter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda i en prehospitalt hotfull och våldsam miljö

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Ljungström; Michaela Jensen; [2018]
  Nyckelord :Hot; våld; sjuksköterska; prehospitalt; omvårdnad; upplevelse; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studier har visat att verbala hot upplevs som vanligare än fysiskt våld men att både hotoch våld påverkar den prehospitala omvårdnaden och är känsloladdat. Detta kan i sin turpåverka sjuksköterskornas säkerhetsmedvetande och deras bemötande av patienten. LÄS MER

 4. 4. "Att vara en ängel hela dagen" – berättelser om lekterapi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hall; [2018]
  Nyckelord :Lekterapi; barn på sjukhus; specialpedagogik; narrativ;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hall, Johanna (2018). ”Att vara en ängel hela dagen” – Berättelser om lekterapi.. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Förlossningsvård i världsklass : en undersökning av attityder och inställningar till den svenska förlossningsvården, samt en begreppsutveckling av kvinnors rätt till vård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2018]
  Nyckelord :förlossningsvård; BB; Sverige; kvinnors rätt till vård; radikalfeminism; attityder; patriarkala strukturer obstetric care; Sweden; women’s rights to healthcare; radical feminism; attitudes; patriarchal structures; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the past years a number of obstetric wards have been shut down in Sweden. The shutdowns have resulted in a debate about the standard of the obstetric care. The topic has engaged multiple parts of society such as, politicians, citizens, care professionals and grassroots organizations. LÄS MER