Sökning: "vårdsituation"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet vårdsituation.

 1. 1. Kommunikationshjälpmedel vid språkbarriärer i vården – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Grit Nestler; Maria Wigg; [2019]
  Nyckelord :Communication aids; review; person-centered care; language barriers; Kommunikationshjälpmedel; litteraturstudie; personcentrerad vård och språkbarriärer.;

  Sammanfattning : Bakgrund : God kommunikation mellan patient och vårdpersonal i en vårdsituation är en förutsättning för god omvårdnad med personcentrering. Patientberättelsen är en viktig grund för personcentrerad vård. Det finns i dag patienter inom svensk hälso- och sjukvård som inte talar eller förstår varken svenska eller engelska. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i vårdandet : Sjuksköterskors upplevelse av kommunikation i vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Saba Alshahbaz; Maria Lundhe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: In each care situation, the nurse communicates with the patient. The concept of communication is more suitable to use than conversation when communication is related to caring in more ways in comparison with conversations. LÄS MER

 3. 3. Att erfara empatiksk utmattning : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av empatisk utmattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Saemon Babaoi; [2018]
  Nyckelord :Compassion fatigue; empati; empatisk utmattning; sjuksköterska; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatisk utmattning (eng: compassion fatigue) berör den utmattning sjuksköterskor kan uppleva genom att ha tagit del av patienters fysiska eller psykiska lidande. Denna empatiska utmattning bidrar till en känsla av kronisk trötthet och oförmåga att uppleva empati för sina patienter. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda i en prehospitalt hotfull och våldsam miljö

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Ljungström; Michaela Jensen; [2018]
  Nyckelord :Hot; våld; sjuksköterska; prehospitalt; omvårdnad; upplevelse; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studier har visat att verbala hot upplevs som vanligare än fysiskt våld men att både hotoch våld påverkar den prehospitala omvårdnaden och är känsloladdat. Detta kan i sin turpåverka sjuksköterskornas säkerhetsmedvetande och deras bemötande av patienten. LÄS MER

 5. 5. "Att vara en ängel hela dagen" – berättelser om lekterapi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Hall; [2018]
  Nyckelord :Lekterapi; barn på sjukhus; specialpedagogik; narrativ;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hall, Johanna (2018). ”Att vara en ängel hela dagen” – Berättelser om lekterapi.. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER