Sökning: "vårdsituationer"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet vårdsituationer.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer i vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Persson; Johanna Vo-Van; [2019-08-16]
  Nyckelord :språkbarriärer; sjuksköterska; erfarenheter; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en ökad immigration över hela världen, bland annat i Sverige, blir det allt vanligare att sjuksköterskan hamnar i vårdsituationer där språkbarriärer uppstår. Sjuksköterskan ansvarar för att uppfylla patientens omvårdnadsbehov där kommunikation spelar en stor roll och står som ett nyckelbegrepp i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhetsarbete - skyldighet eller möjlighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kenny Nässlander; [2019]
  Nyckelord :adverse events; care; experience; responsibility; qualitative study; ansvar; avvikelser; erfarenhet; kvalitativ studie; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerhetsarbete bedrivs inom hälso-och sjukvården för att minimera risker att skador, tillbud eller negativa händelser uppstår under tiden patienter erhåller vård. Det främsta målet inom hälso- och sjukvården är att lindra människors lidande, trots detta är det väl dokumenterat att vissa vårdsituationer leder till lidande, förvirring och otrygghet. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid inducerad medicinsk abort : upplevelsen ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hannah Nelsäter; Hanna Widegarn Åhlvik; [2019]
  Nyckelord :Abort; Inducerad Abort; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund   Att genomgå en abort är en stor händelse i en kvinnas liv och varje abort som utförs har sin orsak. Lagstiftningen skyddar kvinnans rätt till valet att utföra en abort, oavsett anledning, i de delar av världen där abort är lagligt och säkert. LÄS MER

 4. 4. Att förhindra spridning av resistenta bakterier: Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Andrea Gillström; Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Litteraturöversikt; Resistenta bakterier; Sjuksköterska; Smittspridning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spridning av resistenta bakterier inom vården bidrar till svårbehandlade vårdrelaterade infektioner och vidareutveckling av antibiotikaresistens. Detta är ett globalt problem avseende vårdbelastning, samhällskostnader och onödigt lidande. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisjuksköterskans personcentrerade vård av vuxna med föräldrar som har alkoholmissbruk – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Anna Hermansson; Gabriella Östman; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; addict; children; nurse; nursing; parents.; Alkoholmissbruk; beroende; barn; sjuksköterska; omvårdnad; föräldrar;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa som kan ha sin grund i att ha vuxit upp med alkoholberoende föräldrar är problematisk. Psykiatrisjuksköterskan bör vara medveten om hur en främjad psykisk hälsa för denna målgrupp kan uppnås inom den psykiatriska vården. LÄS MER