Sökning: "vårdteori"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet vårdteori.

 1. 1. Att samtala om existentiella frågor : ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Sabina Dervisevic; Elin Tegsell; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelse; existentiella samtal; existentiella frågor; palliativ vård;

  Sammanfattning : Den palliativa vården blir aktuell när det inte längre finns någon bot utan det enda som kvarstår är symtomlindring. Fokus handlar om att lindra lidande för patienterna, vare sig det är fysiskt, psykologiskt, socialt eller andligt. Det är vanligt förekommande att existentiella frågor uppstår i detta skede. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Hagström; Josefin Jansson; [2020]
  Nyckelord :Vård i hemmet; upplevelser; palliativ vård; kvalitativ.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som erhåller palliativ vård i hemmet önskar att lidandet lindras samt att känna trygghet och bli sedda som en helhet. Sjuksköterskor har ansvaret över patienter och den palliativa hemsjukvården. Sjuksköterskor ska se patienters behov, problem och resurser. LÄS MER

 3. 3. Digitala vårdmöten : En litteraturöversikt om patienters och sjuksköterskors upplevelser av vårdmöten i en digital kontext

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elin Nyholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Möten mellan patient och sjuksköterska byggs upp av kommunikationen mellan dem, vårdmiljöns kontext och en ömsesidig förståelse för det sammanhang de möts i. Trygghet, respekt och delaktighet är viktigt för etableringen av en vårdrelation. LÄS MER

 4. 4. Att inge trygghet till patienter i en högteknologisk miljö : Erfarenheter från specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Näsström; Joel Hellström; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; Experiences; Intensive care; Nurse specialist; Safety; Anestesi; Erfarenheter; Intensivvård; Specialistsjuksköterska; Trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den högteknologiska miljön har tidigare beskrivits som svår för patienter att förstå och att den kan te sig skrämmande. Den kan utgöra en barriär mellan specialistsjuksköterskan och patienten. Patienters relationer till specialistsjuksköterskor kan bidra till patienters trygghet. LÄS MER

 5. 5. Kan komplementär- och alternativ medicin användas som ett komplement för att lindra symtom hos patienter som genomgår hemodialys?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Sjölén Gustafsson; Frida Flink; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; Quality of life; Complementary treatments; Hemodialysis and review; Kronisk njursvikt; Livskvalité; Alternativ- och komplementärmedicin; Hemodialys och litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett globalt växande folkhälsoproblem. Många patienter är i ett stadie i sin sjukdom som kräver hemodialysbehandling, något som är förenat med en högre dödlighet och en väsentligt lägre livskvalité. LÄS MER